Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Tymczasowe aresztowanie w sprawie o handel dopalaczami
Tymczasowe aresztowanie w sprawie o handel dopalaczami PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 11.07.2017 r. tym razem uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował na okres 3 miesięcy tymczasowe aresztowanie wobec 20- letniego Kamila L., podejrzanego o handel dopalaczami.

Przypomnijmy, Sąd Rejonowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 21 czerwca 2017 r. nie uwzględnił wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Kamila L., podejrzanego m.in. o to, że w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 20 czerwca 2017 r. jako sprzedawca w sklepie przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie, wprowadzał do obrotu szkodliwe substancje spożywcze w postaci tzw. dopalaczy, pod postacią zafałszowanych produktów przeznaczonych do dioram modelarskich (tj. o przestępstwo z art. 165§1 pkt 2 kk w zw. z art. 65§1kk).

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 30 czerwca 2017 r. uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie dotyczące nieuwzględnienia wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie 20-letniego Kamila L., podejrzanego o handel dopalaczami. Wobec tego Sąd Rejonowy w Olsztynie ponownie musiał rozpoznać ten wniosek.

Sądu Rejonowego w Olsztynie w dniu 11.07.2017 r. uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego Kamila L. na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania. W uzasadnieniu swojej decyzji wskazał, że „dopalacze” najczęściej są substancjami psychotropowymi, zawierającymi związki chemiczne, których spożycie jest niebezpieczne dla zdrowia i życia i jeżeli w ten sposób są wykorzystywane – do spożycia w celu odurzenia się – handel nimi może wyczerpywać znamiona przestępstwa z art. 165 § 1 pkt 2 kodeksu karnego, mówiącego o sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez wprowadzanie do obrotu szkodliwych substancji, środków spożywczych lub innych artykułów powszechnego użytku bądź też środków farmaceutycznych nie odpowiadających obowiązującym warunkom jakości. Sąd I instancji uznał, że wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Kamila L. jest zasadny, bowiem nie tylko realnie grozi mu surowa kara, ale również istnieje realna obawa, że podejrzany będzie się ukrywał przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz może próbować nakłaniać inne osoby do składania fałszywych zeznań.

Na postanowienie Sądu Rejonowego stronom postępowania służy zażalenie.


Sędzia SO Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 11 lipca 2017 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.