Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Tymczasowe aresztowania w sprawach za wyłudzenie VAT i napad na bank
Tymczasowe aresztowania w sprawach za wyłudzenie VAT i napad na bank PDF Drukuj artykuł

 

 

Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniach 13 i 14 lipca 2017 r. rozpoznał wnioski prokuratorów o zastosowanie tymczasowego aresztowania i przesłuchał podejrzanych w dwóch głośnych sprawach.

 

"Karuzela vatowska"

Jarosław K. jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i dokonywanie na terenie kraju przestępstw, które miały wyrządzić szkodę Skarbowi Państwa w wysokości ok.9.5 mln złotych. Działalność ta nazywana potocznie "karuzelą vatowską" miała polegać na stwarzaniu pozoru prowadzenia działalności gospodarczej (handlu paliwami), tworzeniu nierzetelnych dokumentów, oszukiwaniu pracowników skarbowych i wyłudzaniu zwrotu podatku VAT.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 13.07.2017 r. zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego Jarosława K. na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania. W uzasadnieniu swojej decyzji Sąd wskazał, że dowody przedstawione przez prokuratora w wysokim stopniu uprawdopodobniły popełnienie tych przestępstw przez podejrzanego. W ocenie Sądu, istnieje realna obawa, że podejrzany przebywając na wolności będzie starał się bezprawnie utrudniać postępowanie, w szczególności nakłaniał świadków lub współpodejrzanych do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień.

 

Napad na bank w dzielnicy Jaroty w Olsztynie

Łukasz S. jest podejrzany o dokonanie w dniu 23.06.2017 r. rozboju z użyciem broni palnej na placówkę jednego z banków na terenie Olsztyna. W wyniku tego napadu skradziono 22.600 zł.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 14.07.2017 r. uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Sąd zgodził się z prokuratorem, że dotychczas zebrane dowody w sprawie uprawdopodobniły fakt dokonania tego czynu właśnie przez Łukasza S. Nadto Sąd uznał, że z uwagi na stawiany podejrzanemu zarzut dokonania zbrodni (z art.280 par.2 kk) i w konsekwencji realnie grożącą mu surową karę, tylko najsurowszy ze środków zapobiegawczych - tymczasowe aresztowanie podejrzanego - może zapewnić, że postępowanie w tej sprawie będzie toczyć się bez przeszkód.

Na oba postanowienia Sądu Rejonowego stronom postępowania służy zażalenie.


Sędzia SO Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 14 lipca 2017 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.