Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Zapadł wyrok w sprawie byłego policjanta oskarżonego o przekroczenie uprawnień
Zapadł wyrok w sprawie byłego policjanta oskarżonego o przekroczenie uprawnień PDF Drukuj artykuł

 

 

Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 25 lipca 2017 r. warunkowo umorzył postępowanie karne wobec Tomasza S. oskarżonego o przekroczenie uprawnień w związku z uzyskaniem danych telekomunikacyjnych do celów prywatnych.

Sąd Rejonowy w Olsztynie ustalił, że Tomasz S. w okresie od 25 września do 10 grudnia 2014 r., wykonując czynności służbowe funkcjonariusza policji Centralnego Biura Śledczego Zarządu w Olsztynie, przekroczył swoje uprawnienia służbowe w ten sposób, że w dniu 25 września 2014 r. sporządził notatkę służbową poświadczając nieprawdę, co do okoliczności związanych z powiązaniem trzech numerów telefonicznych z przestępstwami narkotykowymi będącymi przedmiotem prowadzonych w tym czasie postępowań operacyjnych, mając jednocześnie wiedzę o braku związku pomiędzy tymi numerami a prowadzonymi sprawami. Tomasz S. następnie na podstawie tej notatki uzyskał z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie dane telekomunikacyjne dotyczące tych trzech numerów telefonicznych, które wykorzystał do celów prywatnych, czym działał na szkodę interesu publicznego (czyn ten stanowi przestępstwo z art. 231 §1 kk i 271 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk).

Sąd Rejonowy w Olsztynie wydając w dniu 25 lipca 2017 r. wyrok w tej sprawie uznał, że oskarżony przekroczył swoje uprawnienia służbowe, ale stopień społecznej szkodliwości tego czynu nie był znaczny. Dlatego na podstawie art. 66 § 1 i 2 kk oraz 67 §1 kk postępowanie karne wobec Tomasza S. zostało warunkowo umorzone na okres dwóch lat tytułem próby. Sąd orzekł także świadczenie pieniężne w kwocie 2 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w całości.

Proces w tej sprawie toczył się z wyłączeniem jawności rozprawy.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 25 lipca 2017 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.