Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Spór między Aeroklubem Mazury a spółką lotniskową w Szymanach zakończony ugodą
Spór między Aeroklubem Mazury a spółką lotniskową w Szymanach zakończony ugodą PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Rejonowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2017 r. umorzył postępowanie w sprawie z powództwa Stowarzyszenia Aeroklub Mazury w Szczytnie przeciwko spółce Warmia i Mazury w Szymanach o ochronę naruszonego posiadania.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 8 sierpnia 2017 r. umorzył proces w tej sprawie z uwagi na to, że Stowarzyszenie Aeroklub Mazury wycofało pozew przeciw spółce Warmia i Mazury (zarządza Portem Lotniczym Olsztyn Mazury)  i zrzekło się swoich roszczeń. Stało się tak, ponieważ dzień wcześniej w wyniku negocjacji strony doszły do porozumienia i zawarły ugodę pozasądową.

Przypomnijmy, że od 17 maja 2017 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie w V Wydziale Gospodarczym toczył się ponowny proces w tej sprawie. Postępowanie dotyczyło sporu pomiędzy stowarzyszeniem Aeroklub Mazury a spółką Warmia i Mazury sięgającego października 2014 r. Spółka Warmia i Mazury rozwiązała wtedy umowę o użyczeniu stowarzyszeniu budynku na lotnisku, który stanowił siedzibę aeroklubu i miał być wykorzystywany na działalność propagującą lotnictwo sportowe, szkolenia młodzieży, itd. Aeroklub nie chcąc się pogodzić z wypowiedzeniem umowy wystąpił do Sądu z pozwem o zwrot budynku podnosząc, że wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia było nieuzasadnione i nieskuteczne.

Samorządowa spółka w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa, podnosząc, iż umowa o użyczenie została skutecznie rozwiązana z uwagi na wprowadzenie przez aeroklub do budynku osoby trzeciej (aeroklub udostępnił go firmie budowlanej).

Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z 4 listopada 2015 r. oddalił powództwo stowarzyszenia. Jednak Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z 24 października 2016 r. uchylił wyrok sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Dodajmy, że w ramach zawartej w dniu 7 sierpnia 2017 r. ugody pozasądowej spółka Warmia i Mazury użyczyła stowarzyszeniu inny powojskowy obiekt, w którym po przeprowadzeniu remontu będzie ono mogło prowadzić tam swoją działalność statutową.

Postanowienie Sądu nie jest prawomocne.

 

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 9 sierpnia 2017 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.