Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sprawa apelacyjna Czeczenów rozstrzygnięta
Sprawa apelacyjna Czeczenów rozstrzygnięta PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 6 września 2017 r. utrzymał w mocy kary orzeczone w sprawie o przestępstwa związane z używaniem gróźb i przemocy w celu odzyskania długu. Wyrok jest prawomocny.

Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 5 stycznia 2017 r. skazał czterech mężczyzn w sprawie m.in. o używanie gróźb i przemocy w celu odzyskania swoich wierzytelności (tj. o czyny z art. 191§2 kk). Sąd najsurowszą karę - 2 lat więzienia z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 5 lat tytułem próby oraz 32 tys. zł grzywny – wymierzył Piotrowi P. (ur. 1987 r.), na którym ciążyło najwięcej, bo aż sześć zarzutów. Na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 5 lat tytułem próby został skazany również Michał Sz. (ur. 1984 r.), tyle, że w jego przypadku wysokość grzywny została określona na 25 tys. zł.

Tym samym wyrokiem na karę 10 miesięcy w zawieszeniu na okres 3 lat tytułem próby i 5 tys. zł grzywny został skazany Aslambek S. (ur. 1984). Z kolei ostatni z oskarżonych - Aslan A. (ur. 1981 r.) - został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy więzienia z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lata tytułem próby oraz 5 tys. zł grzywny. Mężczyzna ten został uznany winnym zarówno zarzutu użycia przemocy i gróźb podczas odzyskiwania swojej wierzytelności, jak i kilku innych czynów polegających na tym, że w latach 2010 - 2014 podając się za Abulkhana K., obywatela Federacji Rosyjskiej, wyłudził kartę pobytu w Polsce.

Tym sposobem Sąd Rejonowy w Olsztynie zakończył sprawę, w której akt oskarżenia liczył  19 zarzutów. W większości dotyczyły one właśnie przestępstw związanych ze stosowaniem gróźb i przemocy wobec dwóch osób w celu wymuszenia od nich zwrotu wierzytelności (tj. o czyn z art. 191§2 kk). Czyny te miały być popełnione w latach 2012 – 2014 na terenie Olsztyna oraz w jednej z miejscowości w powiecie olsztyńskim, przy czym oskarżeni mieli uczynić sobie z tego typu nielegalnych działań stałe źródło dochodu.

Obrońca dwóch oskarżonych – Aslambeka S. oraz Aslana A. - wniósł apelacje od wyroku Sądu   Rejonowego w Olsztynie. Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 6 września 2017 r. zaskarżony wyrok zmienił tylko w taki sposób, że z opisu zarzucanego oskarżonym czynu (dot. stosowania gróźb i przemocy wobec pokrzywdzonego w celu wymuszenia zwrotu długu w łącznej kwocie około 200 tys. zł) wyeliminował sformułowanie „z popełnienia tego przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu”. Sąd tym samym wyeliminował art. 65 §1 kk z przyjętych kwalifikacji czynu przypisanego oskarżonym, podstawy skazania i wymiaru kary. W pozostałej części zaskarżony wyrok został utrzymany w mocy.

Sąd podając ustne motywy wyroku zwrócił uwagę, że osoba pokrzywdzona przez obu oskarżonych w pewnym momencie nie spłacała zaciągniętych pożyczek. Obaj oskarżeni zaczęli więc podejmować wobec niej takie działania, jak groźby pobicia, czy groźby spowodowania szkody na rzecz najbliższych, co jest prawnie niedozwolone.

Wyrok jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 6 września 2017 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.