Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądach Rejonowych w Mrągowie, Nidzicy oraz Piszu
Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądach Rejonowych w Mrągowie, Nidzicy oraz Piszu PDF Drukuj artykuł

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy)

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenie dot. wykluczenia z postępowania - wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy)

Załącznik nr 4 do SIWZ (Przedmiary robót - Zadanie nr 1)

Załącznik nr 5 do SIWZ (Przedmiary robót - Zadanie nr 2)

Załącznik nr 6 do SIWZ (Przedmiary robót - Zadanie nr 2)

Załącznik nr 7 do SIWZ (Przedmiary robót - Zadanie nr 3)

Załacznik nr 8 do SIWZ (Rysunki - Zadanie nr 4)

Załącznik nr 9 do SIWZ (Rysunki - Zadanie nr 4)

Załącznik nr 10 do SIWZ (Przedmiary - Zadanie nr 5)

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie zadania nr 1, 2, 3, 5 oraz odrzuceniu oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie zadania nr 4


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.