Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sąd ogłosił wyrok w sprawie małoletniej Leny
Sąd ogłosił wyrok w sprawie małoletniej Leny PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 19 września 2017 r. odrzucił apelację w części dotyczącej ograniczenia władzy rodzicielskiej Mariusza Ł., ojca małoletniej Leny, a w pozostałym zakresie  apelację oddalił.

Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2017r. ustalił, że Mariusz Ł. jest ojcem  małoletniej Leny i nadał dziecku nazwisko ojca.
Sąd Rejonowy w okolicznościach tej sprawy  nie znalazł  wystarczających przesłanek, które uzasadniłyby ingerencję w zakres wykonywania władzy rodzicielskiej przez ojca. Tym samym nie zaistniała w ocenie Sądu potrzeba ograniczenia władzy rodzicielskiej ojca.

Od takiego rozstrzygnięcia odwołali się dziadkowie Leny – Barbara M. oraz Edward M., którzy niedługo po śmierci matki Leny zostali ustanowieni rodziną zastępczą dla dziewczynki, ponieważ ojcostwo Mariusza Ł. nie było jeszcze ustalone.

Sąd Okręgowy w Olsztynie VI Wydział Cywilny – Rodzinny wyrokiem z dnia 19 września 2017 r. odrzucił apelację w części dotyczącej ograniczenia władzy rodzicielskiej Mariusza Ł., ponieważ kwestia ta nie była przedmiotem rozstrzygnięcia  merytorycznego Sądu Rejonowego, a w pozostałym zakresie  apelację oddalił.

Sąd odwoławczy wskazał, że  Mariuszowi Ł. przysługuje obecnie pełnia władzy rodzicielskiej i ma on pełne prawo do ubiegania się o to, aby dziecko było pod jego opieką. Sąd Okręgowy zwrócił również uwagę, że Sąd I instancji nie doszukał się przesłanek, które miałyby uniemożliwić Mariuszowi Ł. przejęcie opieki nad własnym dzieckiem. Sąd Rejonowy przeprowadził bardzo szerokie postępowanie dowodowe w postaci zeznań świadków. Została wydana również opinia Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, która wskazywała Mariusza Ł., jako tę osobę, która daje gwarancję prawidłowej opieki nad Leną.

Wyrok jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 19 września 2017 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.