Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Zapadł wyrok w procesie o mobbing
Zapadł wyrok w procesie o mobbing PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 29 września 2017 r. oddalił powództwo Waldemara K. przeciwko szpitalowi MSWiA w Olsztynie o 20 tys. zł zadośćuczynienia w związku z mobbingiem. Wyrok nie jest prawomocny.

Waldemar K. w latach 2012 - 2016 r. pracował, jako lekarz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Pod koniec 2016 r. złożył przeciwko szpitalowi pozew, w którym wskazał, że w trakcie pracy w szpitalu ze strony swojej przełożonej – kierującej jednym z oddziałów szpitala – miał spotykać się z zachowaniami wyczerpującymi znamiona mobbingu. Jednym z zarzutów, jakie podnosił, było pomawianie go przez przełożoną o zaburzenia psychiczne i rozpowszechnianie takich informacji wśród pracowników oddziału oraz przedstawianie go w ich oczach, jako osobę niezrównoważoną psychicznie, agresywną, konfliktową. Waldemar K. miał być również zmuszany do rozmów telefonicznych z przełożoną także po godzinach pracy. Przełożona miała mu również utrudniać odbywanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.

SP ZOZ MSWiA w Olsztynie wniósł o oddalenie powództwa. 

Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 29 września 2017 r. oddalił powództwo Waldemara K., a także zasądził od powoda na rzecz szpitala kwotę 2,7 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd podając ustne motywy rozstrzygnięcia przypomniał, że zgodnie z definicją ujętą w Kodeksie pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegająca na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Sąd w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy uznał, że w tej sprawie nie zostały spełnione przesłanki do uznania, że wobec Waldemara K. był stosowany mobbing. Sąd zwrócił uwagę, że trzech przesłuchanych w sprawie świadków odczuwało określone zachowania przełożonej, które zdaniem Waldemara K.  miały świadczyć o mobbingu. Natomiast szereg innych osób, także lekarzy, nie potwierdziło tych wszystkich okoliczności wskazywanych przez stronę powodową.  

Wyrok nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 29 września 2017 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.