Realizacja usług sprzątania PDF Drukuj artykuł

Świadczenie usług sprzątania w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz podległych mu Sądach Rejonowych w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy oraz Piszu

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - SO Olsztyn)

Załącznik nr 1a do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - OZSS Olsztyn)

Załącznik nr 1b do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - OZSS Olsztyn)

Załącznik nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - SR Biskupiec)

Załącznik nr 3 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - SR Lidz. Warm.)

Załącznik nr 4 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - SR Mrągowo)

Załącznik nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - SR Nidzica)

Załącznik nr 6 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - SR Pisz)

Załącznik nr 7 do SIWZ (Formularz ofertowy)

Załącznik nr 8 do SIWZ (JEDZ)

Załącznik nr 9 do SIWZ (Projekt umowy - SO Olsztyn)

Załacznik nr 10 do SIWZ (Projekt umowy - SR Biskupiec)

Załącznik nr 11 do SIWZ (Projekt umowy - SR Lidz. Warm.)

Załącznik nr 12 do SIWZ (Projekt umowy - SR Mrągowo)

Załącznik nr 13 do SIWZ (Projekt umowy - SR Nidzica)

Załącznik nr 14 do SIWZ (Projekt umowy - SR Pisz)

Załącznik nr 15 do SIWZ (Plan Kontroli Jakości Sprzątania)

 

Pytania i odpowiedzi (1)

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (1)

Pytania i odpowiedzi (2)

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.