Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Zapadł wyrok w sprawie księdza oskarżonego o molestowanie seksualne małoletnich
Zapadł wyrok w sprawie księdza oskarżonego o molestowanie seksualne małoletnich PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Rejonowy w Kętrzynie wyrokiem z dnia 2 października 2017 r. skazał Jarosława M. na karę łączną dwóch lat pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletnich. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce oskarżyła   50-letniego Jarosławowa M. (duchownego) o dopuszczenie się oraz usiłowanie dopuszczenia się wobec ośmiu dziewczynek poniżej 15 roku życia innej czynności seksualnej (tj. o czyny z art. 200 § 1 k.k. , art. 13 § 1   k.k.  w zw. z art. 200 § 1 k.k.). Jarosławowi M. przedstawiono w sumie 9   zarzutów. Do zdarzeń objętych aktem oskarżenia miało dochodzić w latach   1997-2000 oraz w roku 2011 i 2012, w miejscowościach B., G. oraz K., na   terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Proces Jarosława M. rozpoczął się w kwietniu 2017 r.   przed Sądem Rejonowym w Kętrzynie. Postępowanie toczyło się z wyłączeniem jawności   rozprawy.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie w dniu 2 października 2017   r. wydał wyrok w tej sprawie. Jarosław M. został uznany za winnego   popełnienia czterech z zarzucanych mu czynów i za to Sąd skazał go na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności. Sąd także zobowiązał oskarżonego do powstrzymywania się w okresie 5 lat od przebywania w miejscach związanych z edukacją i wychowaniem osób małoletnich do 18 roku życia oraz zakazał kontaktowania się   z czterema pokrzywdzonymi w sprawie osobami.

Tym samym wyrokiem Sąd uniewinnił   Jarosława M. od trzech zarzucanych mu przestępstw. Natomiast w odniesieniu  do dwóch pozostałych czynów Sąd postępowanie przeciwko Jarosławowi M. umorzył   z uwagi na przedawnienie ich karalności.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sędzia   Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 2 października 2017 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.