Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Rozpoczął się ponowny proces byłego prezydenta Olsztyna
Rozpoczął się ponowny proces byłego prezydenta Olsztyna PDF Drukuj artykuł

 

W dniu 24 października 2017 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie rozpoczął się ponowny proces Czesława Jerzego M. oskarżonego m.in. o zgwałcenie urzędniczki (sygn. II K 424/17).

Na rozprawę w dniu 24 października 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Olsztynie stawiły się obie strony procesu: prokurator i oskarżyciel posiłkowy wraz ze swoim pełnomocnikiem, a także oskarżony Czesław Jerzy M. oraz jego obrońca. Sąd z uwagi na charakter sprawy wyłączył jawność rozprawy, dlatego ponowny proces byłego prezydenta Olsztyna toczy się za zamkniętymi drzwiami.

Na Czesławie Jerzym M. ciążą obecnie dwa zarzuty, które dotyczą gwałtu oraz seksualnego wykorzystania zależności służbowej polegającego na molestowaniu i gwałcie. Oba zarzuty dotyczą przestępczych zachowań oskarżonego wobec jednej pokrzywdzonej kobiety.  

Przypomnijmy, że wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 21 września 2015 r. Czesław Jerzy M. został uznany za winnego popełnienia obu wymienionych wyżej czynów, za co otrzymał karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, a także sześcioletni zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz sześcioletni zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w jednostkach samorządu terytorialnego. Sąd Rejonowy w Ostródzie tym samym wyrokiem uniewinnił Czesława M. od jednego z zarzucanych mu czynów (usiłowania gwałtu), a odnośnie dwóch pozostałych zarzutów (seksualnego wykorzystania zależności służbowej pracownicy olsztyńskiego magistratu oraz usiłowania seksualnego wykorzystania zależności służbowej innej urzędniczki) postępowanie umorzył z uwagi na przedawnienie ich karalności.

Od tego rozstrzygnięcia zostały wniesione apelacje. W ich wyniku Sąd Okręgowy w Elblągu w dniu 20 grudnia 2016 r. uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Ostródzie w części skazującej Czesława Jerzego M. i przekazał sprawę Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Natomiast w pozostałej części wyrok został utrzymany w mocy.

Sąd Rejonowy w Ostródzie postanowieniem z 9 marca 2017 r. uznał się jednak niewłaściwym miejscowo i przekazał sprawę do merytorycznego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Olsztynie.

Dodajmy, że Czesław Jerzy M. na rozprawie w dniu 24 października 2017 r. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Kolejny termin rozprawy to 26 października 2017 r., na którym Sąd będzie kontynuował przesłuchanie oskarżonego.  

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 24 października 2017 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.