Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sąd przedłużył areszt dla byłego szefa spółki Remedium
Sąd przedłużył areszt dla byłego szefa spółki Remedium PDF Drukuj artykuł

akta sprawySprawa jest bardzo obszerna. Liczy blisko 170 tomów akt i załączników

Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 26 października 2017 r. przedłużył o kolejne sześć miesięcy tymczasowy areszt wobec Sylwestra S., któremu zarzuca się wyłudzenie ponad 60 mln zł na szkodę ponad 800 osób.

Sylwester S., na którym ciąży obecnie 10 zarzutów, przebywa w tymczasowym areszcie od początku kwietnia 2017 r. Najpoważniejszy zarzut dotyczy doprowadzenia w latach 2005-2013 ponad 800 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie przekraczającej 60 mln zł. Sylwester S. miał wprowadzić te osoby w błąd, co do charakteru lokat pieniężnych, w związku z prowadzoną przez niego działalnością w spółce Remedium - Doradcy Finansowi sp. z o.o.

Z uwagi na to, że w dniu 17 października 2017 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia w tej sprawie, powstała także konieczność rozstrzygnięcia kwestii dalszego stosowania wobec Sylwestra S. tymczasowego aresztowania. Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 26 października 2017 r. utrzymał i przedłużył tymczasowy areszt dla oskarżonego o kolejne sześć miesięcy, tj. do dnia 29 kwietnia 2018 r. Sąd uzasadniając tę decyzję zwrócił uwagę, że oskarżonemu grozi surowa kara. Uzasadnioną jest też obawa ukrycia się lub ucieczki, jak również obawa matactwa ze strony oskarżonego. Dlatego dalszy pobyt Sylwestra S. w areszcie zagwarantuje należyty przebieg postępowania.

W ocenie Sądu stosowanie tymczasowego aresztowania w tej sprawie przez okres kolejnych sześciu miesięcy jest uzasadnione także koniecznością zapoznania się z bardzo obszernym materiałem dowodowym, liczącym około 170 tomów akt i załączników (tj. blisko 35 tys. kart z dokumentami) oraz wyznaczeniem stosownej liczby terminów rozpraw ze względu na liczbę zawnioskowanych do przesłuchania świadków (ponad 800 osób).

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 31 października 2017 r. 

 

 

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.