Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Usługa wykonania naprawy i modernizacji instalacji okablowania strukturalnego w siedzibie Sądu Rejonowego w Biskupcu, Mrągowie, Piszu, Lidzbarku Warmińskim i Nidzicy
Usługa wykonania naprawy i modernizacji instalacji okablowania strukturalnego w siedzibie Sądu Rejonowego w Biskupcu, Mrągowie, Piszu, Lidzbarku Warmińskim i Nidzicy PDF Drukuj artykuł

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy)

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenie, wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ (Oświadczenie, wzór)

Załącznik nr 4 do SIWZ (Projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja techniczna)

Załącznik nr 6 do SIWZ (Wykaz osób, wzór)

Załącznik nr 7 do SIWZ (wykaz usług, wzór)

 

Pytania i odpowiedzi

Zawiadomienie o zmianie SIWZ oraz terminu składania ofert
(Zmiany SIWZ dotyczą warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego potencjału kadrowego)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Pytania i odpowiedzi (2)

Zawiadomienie o zmianie SIWZ oraz terminie składania ofert
(Zmiany SIWZ dotyczą warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganych uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej - konsesji)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.