Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sprawa o odszkodowanie za utracone gospodarstwo w Gietrzwałdzie
Sprawa o odszkodowanie za utracone gospodarstwo w Gietrzwałdzie PDF Drukuj artykuł


W dniu 14 listopada 2017 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie rozpoczął się proces z powództwa Antona B. o odszkodowanie od Skarbu Państwa za utracone  gospodarstwo rolne w Gietrzwałdzie.

Pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu Okręgowego w Olsztynie w dniu 13 lipca 2017 r. Anton B. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od Skarbu Państwa – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego kwoty 700 tys. zł  odszkodowania. Żądana kwota obejmuje 1/3 odszkodowania za bezprawne przejęcie i zbycie przez Skarb Państwa własności gospodarstwa rolnego położonego na terenie Gietrzwałdu, o pow. 57,9 ha, na którym znajdował się budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze. Nieruchomość nabyła w drodze dziedziczenia matka powoda, Cecylia W., która wyjechała z Polski w dniu 17 października 1978 r. pozostawiając swoje gospodarstwo rolne pod opiekę synowi Klemensowi B. Cecylia W. zmarła w 1994 roku, a jej spadkobiercami zostały jej troje dzieci – Anton B. oraz Klemens B. i Renate B.

Pełnomocnik w uzasadnieniu pozwu wskazał, że powyższa nieruchomość została przejęta przez Skarb Państwa decyzją naczelnika gminy w Gietrzwałdzie z dnia 15 października 1978 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia 31 października 2016 r. stwierdził nieważność tej decyzji. W toku postępowania administracyjnego ustalono, że nieruchomości wchodzące w skład przejętego gospodarstwa zostały zbyte na rzecz osób fizycznych, co pozbawiło spadkobierców Cecylii W. możliwości odzyskania prawa własności tej nieruchomości i spowodowało powstanie szkody.

Strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości. Sąd wyznaczył kolejny termin rozprawy na 23 stycznia 2018 r. na godz. 11.25 (sala 227).

Przypomnijmy, że od maja 2017 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie toczy się proces pomiędzy Klemensem B. (bratem Antona B.) a Skarbem Państwa – Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o zapłatę. Żądana kwota w tej sprawie, 700 tys. zł, również obejmuje 1/3 odszkodowania za bezprawne przejęcie i zbycie przez Skarb Państwa tego samego gospodarstwa w Gietrzwałdzie. Sprawa jest w toku.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski–Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 14 listopada 2017 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.