Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sąd ogłosił upadłość spółki Wilcze Gniazdo
Sąd ogłosił upadłość spółki Wilcze Gniazdo PDF Drukuj artykuł


Sąd Rejonowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 16 listopada 2017 r. ogłosił upadłość spółki „Wilcze Gniazdo” Joint-Venture, która w ostatnich latach dzierżawiła teren byłej kwatery Hitlera w Gierłoży pod Kętrzynem.

Spółka „Wilcze Gniazdo” Joint-Venture z siedzibą w Olsztynie złożyła do Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydziału V Gospodarczego wniosek o ogłoszenie upadłości.

Sąd postanowieniem z dnia 16 listopada 2017 r. ogłosił upadłość spółki.

Z wniosku dłużnika, a także ze sprawozdania tymczasowego nadzorcy sądowego wynika, że spółka jest niewypłacalna, ponieważ nie reguluje swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Natomiast jej majątek powinien wystarczyć na koszty postępowania oraz częściowe zaspokojenie wierzycieli.

Ze wstępnego oszacowania tymczasowego nadzorcy wynika, że dłużnik posiada nieruchomości o szacunkowej wartości 2 mln zł, na których są ustanowione zabezpieczenia w postaci hipotek na kwotę około 2,4 mln zł, a także ruchomości o wartości 20 tys. zł oraz zgromadzone środki pieniężne w kwocie 40 tys. zł. Spółka „Wilcze Gniazdo” obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej, a kwota jej zobowiązań wobec 19 wierzycieli wynosi blisko 1,6 mln zł.

Tym samym postanowieniem Sąd wyznaczył syndyka oraz wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu-komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 23 listopada 2017 r.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.