Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sąd oddalił apelację lekarza w sprawie o mobbing
Sąd oddalił apelację lekarza w sprawie o mobbing PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 8 grudnia 2017 r. oddalił apelację Waldemara K. od wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie, który nie uwzględnił jego pozwu wobec szpitala o zadośćuczynienie.

Waldemar K. w latach 2012 - 2016 r. pracował, jako lekarz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Pod koniec 2016 r. złożył do Sądu pozew przeciwko szpitalowi, w którym wskazał, że w trakcie pracy w szpitalu ze strony swojej przełożonej – kierującej jednym z oddziałów szpitala – miał spotykać się z zachowaniami wyczerpującymi znamiona mobbingu.

SP ZOZ MSWiA w Olsztynie wniósł o nieuwzględnienie pozwu.

Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 29 września 2017 r. oddalił powództwo Waldemara K., a także zasądził od niego na rzecz szpitala kwotę 2,7 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd Rejonowy w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy uznał, że w tej sprawie nie zostały spełnione przesłanki do uznania, że wobec Waldemara K. był stosowany mobbing. Sąd pierwszej instancji zwrócił uwagę, że trzech przesłuchanych w sprawie świadków odczuwało określone zachowania przełożonej, które zdaniem Waldemara K.  miały świadczyć o mobbingu. Natomiast szereg innych osób, także lekarzy, nie potwierdziło okoliczności wskazywanych przez stronę powodową.

Waldemar K. zaskarżył powyższy wyrok. Jednak Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 8 grudnia 2017 r. oddalił jego apelację. W ocenie Sądu Okręgowego ustalenia, które Sąd pierwszej instancji poczynił w tej sprawie, są prawidłowe.

Wyrok jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 8 grudnia 2017 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.