Strona główna Informacje Wyniki kontroli zewnętrznych
Wyniki kontroli zewnętrznych PDF Drukuj artykuł

 

Dokumentacja dotycząca przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Sądzie Okręgowym w Olsztynie:

 

w 2016 roku:

Protokół lustracji w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Olsztynie z 24 marca 2016 r.

Protokół kontroli działalności Sekretariatu IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Olsztynie z 29 kwietnia
2016 r.

Protokół lustracji VI Wydziału Cywilnego Rodzinnego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 15 czerwca 2016 r.

Protokół lustracji I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 23 września 2016 r.

Protokół wizytacji II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 10 października 2016 r.

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 19 października 2016 r. 

Protokół kontroli działalności Sekretariatu III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Olsztynie z 25 października 2016 r.

Sprawozdanie z lustracji IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Olsztynie z 2 listopada 2016 r.

Protokół wizytacji VII Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Olsztynie przeprowadzonej w listopadzie 2016 r. 

 

w 2017 roku:

Protokół lustracji I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 23 marca 2017 r.

Protokół wizytacji III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Olsztynie z 26 kwietnia 2017 r.

Protokół lustracji I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 19 czerwca 2017 r. 

Protokół kontroli działalności Sekretariatu I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 28 czerwca 2017 r.

Protokół lustracji II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 12 września 2017 r.

Protokół lustracji V Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 18 października 2017 r. 

Protokół kontroli działalności Sekretariatu V Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 9 listopada 2017 r. 

 

w 2018 roku:

Protokół z kontroli działalności Sekretariatu VII Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 22 marca 2018 r.

Protokół z lustracji terminowości i prawidłowości nadania biegu sprawie i sprawności postępowania w VII Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Olsztynie z 17 kwietnia 2018 r.

Protokół z kontroli działalności Sekretariatu IX Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 14 czerwca 2018 r.  

Protokół z lustracji w zakresie sprawności postępowania w udzielaniu zabezpieczenia roszczeń w VI Wydziale Cywilnym Rodzinnym Sądu Okręgowego w Olsztynie z października 2018 r. 

Protokół z lustracji IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Olsztynie z 16 listopada 2018 r. 

Protokół z lustracji w przedmiocie terminowości sporządzania opinii przez biegłych w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym z listopada 2018 r. 

Protokół z lustracji terminowości czynności podejmowanych w związku z wpływem zażaleń podlegających rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy w Olsztynie w sprawach gospodarczych z września 2018 r.  

Protokół z lustracji spraw starych ponad 2-letnich kategorii K oraz spraw, w których tymczasowe aresztowanie stosowane jest ponad 1 rok oraz terminowości podejmowania czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym w II Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Olsztynie - przeprowadzonej w grudniu 2018 r.pdf

 

w 2019 roku:

Protokół z lustracji sprawności i efektywności postępowania wykonawczego w przedmiocie wykonania kary grzywny i należności sądowych, lustracji sprawności postępowania w zakresie wykonywania środków zabezpieczających w II Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Olsztynie - przeprowadzonej w marcu 2019 r.pdf


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.