Strona główna Informacje Wyniki kontroli zewnętrznych
Wyniki kontroli zewnętrznych PDF Drukuj artykuł

Protokół_z_lustracji_III_Wydziału_Penitencjarnego_i_Nadzoru_nad_Wykonywaniem_Orzeczeń_Karnych.pdf 

Dokumentacja dotycząca przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Sądzie Okręgowym w Olsztynie:

 

w 2016 roku:

Protokół lustracji w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Olsztynie z 24 marca 2016 r.

Protokół kontroli działalności Sekretariatu IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Olsztynie z 29 kwietnia
2016 r.

Protokół lustracji VI Wydziału Cywilnego Rodzinnego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 15 czerwca 2016 r.

Protokół lustracji I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 23 września 2016 r.

Protokół wizytacji II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 10 października 2016 r.

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 19 października 2016 r. 

Protokół kontroli działalności Sekretariatu III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Olsztynie z 25 października 2016 r.

Sprawozdanie z lustracji IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Olsztynie z 2 listopada 2016 r.

Protokół wizytacji VII Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Olsztynie przeprowadzonej w listopadzie 2016 r. 

 

w 2017 roku:

Protokół lustracji I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 23 marca 2017 r.

Protokół wizytacji III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Olsztynie z 26 kwietnia 2017 r.

Protokół lustracji I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 19 czerwca 2017 r. 

Protokół kontroli działalności Sekretariatu I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 28 czerwca 2017 r.

Protokół lustracji II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 12 września 2017 r.

Protokół lustracji V Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 18 października 2017 r. 

Protokół kontroli działalności Sekretariatu V Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 9 listopada 2017 r. 

 

w 2018 roku:

Protokół z kontroli działalności Sekretariatu VII Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 22 marca 2018 r.

Protokół z lustracji terminowości i prawidłowości nadania biegu sprawie i sprawności postępowania w VII Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Olsztynie z 17 kwietnia 2018 r.

Protokół z kontroli działalności Sekretariatu IX Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Olsztynie z 14 czerwca 2018 r.  

Protokół z lustracji w zakresie sprawności postępowania w udzielaniu zabezpieczenia roszczeń w VI Wydziale Cywilnym Rodzinnym Sądu Okręgowego w Olsztynie z października 2018 r. 

Protokół z lustracji IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Olsztynie z 16 listopada 2018 r. 

Protokół z lustracji w przedmiocie terminowości sporządzania opinii przez biegłych w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym z listopada 2018 r. 

Protokół z lustracji terminowości czynności podejmowanych w związku z wpływem zażaleń podlegających rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy w Olsztynie w sprawach gospodarczych z września 2018 r.  

Protokół z lustracji spraw starych ponad 2-letnich kategorii K oraz spraw, w których tymczasowe aresztowanie stosowane jest ponad 1 rok oraz terminowości podejmowania czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym w II Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Olsztynie - przeprowadzonej w grudniu 2018 r.pdf

 

w 2019 roku:

Protokół z lustracji sprawności i efektywności postępowania wykonawczego w przedmiocie wykonania kary grzywny i należności sądowych, lustracji sprawności postępowania w zakresie wykonywania środków zabezpieczających w II Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Olsztynie - przeprowadzonej w marcu 2019 r.pdf

Protokół z lustracji spraw zawieszonych, w tym zasadności zawieszenia postępowania, przeprowadzonej w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Olsztynie w okresie maj-czerwiec 2019 r.pdf

Protokół z lustracji terminowości i prawidłowości nadawania biegu sprawie po jej wpłynięciu do sądu, sprawności postępowania związanego z przedstawieniem akt sprawy wraz z zażaleniem do sądu odwoławczego, sprawności postępowania w sprawach "Kow", "Pen" w III Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Olsztynie - przeprowadzonej w lipcu 2019 r .pdf

Protokół z lustracji sprawności postępowania zażaleniowego przeprowadzonej we wrześniu 2019 r. w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Olsztynie  .pdf

Protokół z lustracji sprawności postępowania zażaleniowego przeprowadzonej we wrześniu, październiku 2019 r.  w VI Wydziale Cywilnym Rodzinnym Sądu Okręgowego w Olsztynie .pdf

Protokół z lustracji terminowości czynności podejmowanych w związku z wpływem apelacji podlegających rozpoznaniu przez sąd Okręgowy w Olsztynie w sprawach gospodarczych - przeprowadzonej w okresie wrzesień-październik  2019 r.pdf

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2019 r.pdf

Protokół z lustracji stanu zaległości w sprawach gospodarczych GC oraz działania nadzorcze, organizacyjne i kadrowe, w tym bieżąca analiza wyników pracy i sytuacji kadrowej V Wydziału Gospodarczego Sadu Okręgowego w Olsztynie na tle wyników pracy i sytuacji kadrowej innych wydziałów w tych sprawach - przeprowadzonej w grudniu 2019 r.pdf

 

w 2020 roku

Wystąpienie pokontrolne dot. Archiwum Zakładowego Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 7 stycznia 2020 r.pdf

Protokół z lustracji sprawności postępowania w sprawach kategorii Ka, Kz, Ko, S w VII Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Olsztynie - przeprowadzonej w kwietniu-maju 2020 r.pdf

Protokół z kontroli działalności sekretariatu III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Olsztynie - przeprowadzonej w czerwcu 2020.pdf

Protokół z lustracji terminowości nadawania klauzuli wykonalności i wydawania tytułów wykonawczych w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Olsztynie - przeprowadzonej w czerwcu 2020 r.pdf

Protokół z lustracji terminowości nadawania klauzuli wykonalności i wydawania tytułów wykonawczych w VI Wydziale Cywilnym Rodzinnym Sądu Okręgowego w Olsztynie - przeprowadzonej w lipcu 2020 r.pdf

Sprawozdanie z lustracji terminowości nadawania klauzul wykonalności i wydawania tytułów wykonawczych w sprawach z zakresu prawa pracy w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Olsztynie - przeprowadzonej we wrześniu 2020 r. .pdf

Protokół kontroli działalności sekretariatu IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Olsztynie - przeprowadzonej we wrześniu 2020 r.pdf

Protokół z lustracji sprawności postępowania w sprawach starych ponad 2-letnich kategorii K oraz w sprawach, w których tymczasowe aresztowanie jest stosowane ponad 1 rok w II Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Olsztynie - przeprowadzonej w październiku 2020 r.pdf

Protokół z lustracji czynności nadzorczych, organizacyjnych i kadrowych Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, w którym zaległość spraw gospodarczych Ga w 2018 r. i 2019 r. wzrosła o 15% w porównaniu do roku poprzedniego - przeprowadzonej we wrześniu i październiku 2020 r.pdf

Protokół z lustracji i prawidłowości procedowania w związku z wpływem zażaleń podlegających rozpoznaniu w składzie równoległym, przeprowadzonej w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Olsztynie - przeprowadzonej w grudniu 2020 r.

 

w 2021 roku

Protokół z lustracji sprawności i efektywności postępowania wykonawczego w przedmiocie wykonania kary grzywny i należności sądowych w II Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Olsztynie - przeprowadzonej w kwietniu 2021 r.

Protokół z lustracji terminowości nadawania klauzuli wykonalności i wydawania tytułów wykonawczych w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Olsztynie - przeprowadzonej w czerwcu 2021 r.

Protokół z lustracji terminowości i prawidłowości nadawania biegu sprawie po jej wpłynięciu do sądu, sprawności postępowania międzyinstancyjnego w sprawach "Kow", "Pen" w III Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Olsztynie - przeprowadzonej w lipcu 2021 r.

Protokół kontroli działalności sekretariatu I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Olsztynie - przeprowadzonej w lipcu 2021 r.

Protokół z lustracji terminowości opiniowania biegłych oraz przyznawania i wypłaty biegłym i tłumaczom wynagrodzenia, sporządzanie opinii pisemnych/tłumaczenia, a ponadto za ich stawiennictwo na wezwanie sądu - przeprowadzonej w VI Wydziale Cywilnym Rodzinnym we wrześniu-październiku 2021 r.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.