Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sąd nie uwzględnił zażalenia policji w sprawie oplakatowania biura PiS
Sąd nie uwzględnił zażalenia policji w sprawie oplakatowania biura PiS PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 29 grudnia 2017 r. nie uwzględnił zażalenia policji i utrzymał w mocy decyzję Sądu I instancji o umorzeniu postępowania przeciwko trzem osobom obwinionym w związku z oplakatowaniem biura poselsko-senatorskiego PiS w Węgorzewie.

Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie wniósł do miejscowego Sądu o ukaranie Jana P., Jolanty Ś. oraz Elizy B.-P. za to, że w dniu 26 lipca 2017 r. wspólnie umieścili napisy i plakaty (o treści m.in. 2 TO NIE 3; PATRZYMY WAM NA RĘCE; NIE MA WAKACJI OD DEMOKRACJI) w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym, czyli na  zewnętrznych roletach antywłamaniowych do mieszczącego się przy ul. Krzywej w Węgorzewie biura poselsko - senatorskiego Prawa i Sprawiedliwości, a także na barierkach ochronnych przy tym budynku (tj. za czyn z art. 63a § 1 Kodeksu wykroczeń).

Sąd Rejonowy w Giżycku V Zamiejscowy Wydział Karny w Węgorzewie postanowieniem z dnia 23 listopada 2017 r. umorzył postępowanie w tej sprawie, uznając, że czyn popełniony przez obwinionych pozbawiony jest cechy społecznej szkodliwości. Sąd uzasadniając swoją decyzję zauważył, że działania obwinionych należy odnieść do kontekstu sytuacyjnego z lipca 2017 r., kiedy to były uchwalane przez Sejm i Senat ustawy w zakresie zmian w systemie sądownictwa. W wielu miastach na terenie całego kraju doszło wówczas do licznych protestów. Obywatele zgodnie z przysługującym im prawem do wolności wyrażania własnych poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54 Konstytucji), wyrażali swój sprzeciw wobec uchwalanych przepisów. W ocenie Sądu zachowanie obwinionych było proporcjonalne i adekwatne do działań podejmowanych przez władzę. Stanowiło realizację dopuszczalnego prawa do krytyki i wyrażania opinii. Sąd Rejonowy zwrócił także uwagę, że w stosunku do władz państwa granice dozwolonej krytyki są znacznie szersze niż w stosunku do osoby prywatnej, a swoboda wypowiedzi jest filarem społeczeństwa demokratycznego i nie może być ograniczona sposobem jej artykułowania.

Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie złożył zażalenie na powyższe postanowienie. Sąd Okręgowy w Olsztynie VII Wydział Karny Odwoławczy w dniu 29 grudnia 2017 r. rozpoznał zażalenie policji i uznał je za niezasadne. Sąd Okręgowy przede wszystkim podzielił  stanowisko wyrażone w zaskarżonym postanowieniu co do tego, że czyn zarzucany obwinionym cechuje się brakiem społecznej szkodliwości i w tym zakresie, w ocenie Sądu Odwoławczego, odwołać się należy do argumentacji wyrażanej w uzasadnieniu orzeczenia Sądu Rejonowego.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski - Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 29 grudnia 2017 r.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.