Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Przeglądy systemów bezpieczeństwa
Przeglądy systemów bezpieczeństwa PDF Drukuj artykuł

Realizacja usług w zakresie wykonywania przeglądów systemów bezpieczeństwa w budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądu Rejonowego w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy oraz Piszu.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. warunków udziału w postępowaniu (wzór)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 1

Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 3

Załącznik nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 4

Załącznik nr 8 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 5

Załącznik nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 6

Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia (wzór)

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.