Strona główna Aktualności Ławnicy sądowi podsumowali rok
Ławnicy sądowi podsumowali rok PDF Drukuj artykuł

 

20171218 121828
W dniu 18 grudnia 2017 r. odbyło się otwarte posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Olsztynie. Spotkanie było okazją do podziękowania ławnikom za udaną współpracę w minionym roku.

Spotkanie zorganizowano w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Olsztynie. Uczestniczyło w nim kilkudziesięciu ławników, w tym Przewodnicząca Rady Ławniczej Anna  I.  Mościcka, a także Wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie i dokonanie oceny działalności Rady Ławniczej w roku 2017.

Rada Ławnicza dbała w minionym roku o poprawę warunków pracy wszystkich ławników (czemu służyły m.in. spotkania z Przewodniczącymi Wydziałów), a także o integrację środowiska ławniczego, organizując różnego rodzaju spotkania, które były doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń. Rada kontynuowała również cykliczne wyjazdy do zakładów karnych. – W 2017 roku odwiedziliśmy Zakład Karny w Grudziądzu, w którym kary pozbawienia wolności odbywają kobiety – mówił Anna  I.  Mościcka. – Nie była to jednak zwykła wycieczka. W trakcie takich wyjazdów zdobywamy bardzo cenną wiedzę m.in. na temat tego, jak w danym więzieniu przebiega proces resocjalizacji, czy istnieją możliwości podejmowania pracy przez osadzonych, a także, w jakich warunkach oni przebywają. Ponadto poznajemy specyfikę pracy służby więziennej.

Reprezentacja ławników Sądu Okręgowego w Olsztynie wybranych na kadencję 2016-2019 liczy obecnie 148 osób. Rada Ławnicza SO w Olsztynie, jako jedna z pierwszych w Polsce zadbała o to, aby wszyscy ławnicy mieli zapewniony równy dostęp do bieżących informacji, posiadając własną Tablicę Ogłoszeń oraz zakładkę Ławnicy na stronie internetowej Sądu. Komunikacja Rady z ławnikami odbywa się również poprzez pocztę e-mailową i kontakt telefoniczny.

Przewodnicząca Rady Ławniczej stwierdziła, że sprawowanie funkcji ławnika ma charakter prestiżowy i wymaga od każdego dużego nakładu pracy, udziału w szkoleniach i szeroko rozumianej wiedzy społecznej. - Stworzyliśmy Kodeks Postępowania Ławnika, aby móc utożsamiać się z tym, co najlepsze - dodała.

Anna I. Mościcka podkreśliła, że ławnik w składzie orzekającym to nie jest przysłowiowy kwiatek do kożucha. - Przy rozstrzyganiu spraw mamy prawa równe z sędziami zawodowymi. Dlatego naszym obowiązkiem jest uczciwie i rzetelnie reprezentować czynnik społeczny w sądzie m.in. poprzez wnikliwe zapoznanie się z aktami sprawy, które często liczą po kilkanaście tomów. Na sali sądowej przede wszystkim słuchamy stron, ale często korzystamy również z prawa do zadawania im pytań – podsumowała przewodnicząca Rady Ławniczej.

Ławnicy, którzy uczestniczyli w otwartym posiedzeniu Rady Ławniczej wskazali na duże zaangażowanie Rady w sprawy ławników oraz świetną współpracę z kierownictwem Sądu. Rada Ławnicza Sądu Okręgowego w Olsztynie poprzez swoje liczne działania i aktywność promuje wzorowy wizerunek sędziów społecznych.

Poniżej prezentujemy jeszcze jedno zdjęcie z posiedzenia Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Olsztynie:

20171218 121956

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 2 stycznia 2018 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.