Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Odszkodowanie za utracone gospodarstwo rolne pod Gietrzwałdem
Odszkodowanie za utracone gospodarstwo rolne pod Gietrzwałdem PDF Drukuj artykuł


Kwotę ponad 1,3 mln zł odszkodowania od Skarbu Państwa otrzyma dawna właścicielka gospodarstwa we wsi Podlejki w gm. Gietrzwałd – orzekł w dniu 25 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawa dotyczyła żądania odszkodowania za ponad 48-hektarowe gospodarstwo rolne (w tym 22 ha lasu) pozostawione we wsi Podlejki w gminie Gietrzwałd.

Erika T., która w kwietniu 2014 r. złożyła w Sądzie Okręgowym w Olsztynie pozew o 2 mln zł odszkodowania, wraz z mężem nabyła w drodze dziedziczenia własność tej nieruchomości. W dniu 15 maja 1978r. Erika T. wyjechała z rodziną na stałe do Niemiec. Dzień później naczelnik gminy Gietrzwałd wydał decyzję o przejęciu pozostawionego gospodarstwa wraz z budynkami na własność Skarbu Państwa. Z biegiem lat część majątku została sprzedana osobom trzecim. W rękach Skarbu Państwa pozostały natomiast grunty leśne należące niegdyś do rodziny T.

Erika T. kilka lat temu rozpoczęła starania o odzyskanie majątku. Pierwszym tego efektem było stwierdzenie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, że decyzja naczelnika gminy Gietrzwałd z 1978 r. została podjęta z naruszeniem prawa i jest nieważna w odniesieniu do części nieruchomości położonej we wsi Podlejki.

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa wniosła o oddalenie powództwa podnosząc m.in., że przejęcie spornego gospodarstwa dokonało się z mocy prawa. Pozwany Skarb Państwa zakwestionował także wysokość żądanego odszkodowania.

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 25 stycznia 2018 r. uwzględnił powództwo w znacznej części zasądzając od Skarbu Państwa na rzecz Eriki T. kwotę 1 317 189 zł z ustawowymi odsetkami. Sąd podając ustne motywy rozstrzygnięcia wyjaśnił, że jest to odszkodowanie za część rolną gospodarstwa, którą Erika T. utraciła nieodwracalnie na skutek bezprawnej decyzji wydanej przez naczelnika gminy Gietrzwałd w 1978 r. Wysokość tego odszkodowania ustalono na podstawie opinii rzeczoznawcy według stanu gospodarstwa z 1978 r. z uwzględnieniem cen aktualnych.

Sąd oddalił natomiast powództwo dotyczące części leśnej gospodarstwa we wsi Podlejki, ponieważ decyzja naczelnika gminy Gietrzwałd w tym przypadku nie wywołała nieodwracalnego skutku utraty własności. Skarb Państwa nie sprzedał tych gruntów i nadal pozostają one w zarządzie Nadleśnictwa Stare Jabłonki. Dlatego w ocenie Sądu powódce nie należy się za nie odszkodowanie.  

Wyrok jest nieprawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 26 stycznia 2018 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.