Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Pozew o odszkodowanie za wywłaszczone grunty oddalony
Pozew o odszkodowanie za wywłaszczone grunty oddalony PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 31 stycznia 2018 r. oddalił powództwo Krzysztofa B. domagającego się od Skarbu Państwa kwoty 100 tys. zł odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość znajdującą się obecnie na terenie Olsztyna.

Pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu Okręgowego w Olsztynie w dniu 22 lipcu 2016 r.. Krzysztof B. domagał się w nim zapłaty 100 tys. zł odszkodowania za nieruchomości gruntowe, z których decyzją Urzędu Miasta w Olsztynie z dnia 22 maja 1986 r. wraz z małżonką został wywłaszczony. Krzysztof B. zaznaczył w pozwie, że wskazana kwota odszkodowania stanowi jedynie część roszczenia, którego całość wycenia na 10 mln zł.

Roszczenie dotyczyło gruntów o łącznej powierzchni ponad 5 ha, które obecnie znajdują się terenie Olsztyna. Krzysztof B. uzasadniając pozew wskazał, że zgodnie z decyzją o wywłaszczeniu na tych działkach miał powstać ośrodek lecznictwa odwykowego. Cel ten nigdy nie został zrealizowany. Jednak Skarb Państwa mimo ustawowego obowiązku nie poinformował go o tym fakcie, jak również o sprzedaży spornej nieruchomości na rzecz dewelopera, który na tym terenie wybudował bloki mieszkalne.

Prokuratoria Generalna RP działając w imieniu pozwanego wniosła o oddalenie powództwa w całości podnosząc m.in. zarzut przedawnienia roszczenia.

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 31 stycznia 2018 r. oddalił powództwo Krzysztofa B. i zasądził od niego na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej RP  kwotę 7,2 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd Okręgowy podając ustne motywy wyroku poinformował, że podniesiony przez stronę pozwaną zarzut przedawnienia roszczenia jest zasadny. Sąd wyjaśnił, że przedawnienie roszczenia następuje z upływem 10 lat od zaistnienia zdarzenia wywołującego szkodę. Natomiast w niniejszej sprawie takie zdarzenie nastąpiło w latach 1996 i 1997 i było nim zaniechanie Skarbu Państwa polegające na niezawiadomieniu Krzysztofa B. o tym, że nieruchomość jest już zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jak również na niepoinformowaniu go o zamiarze jej zbycia. W takiej sytuacji Sąd stwierdził, że termin przedawnienia roszczenia powoda nastąpił prawie 9 lat przed wszczęciem postępowania w tej sprawie.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 2 lutego 2018 r.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.