Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Kolejny wyrok w sprawie mechanika oskarżonego o oszustwa
Kolejny wyrok w sprawie mechanika oskarżonego o oszustwa PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 5 lutego 2018 r. skazał na karę 3 lat więzienia Radosława T. oskarżonego o oszustwa związane m.in. z oferowaniem sprowadzenia pojazdów z zagranicy. Sąd zobowiązał go również do naprawienia szkody.

Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ w dniu 8 lutego 2017 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Radosławowi T., mieszkańcowi powiatu olsztyńskiego podejrzanemu o dokonanie w latach 2011 – 2016 szeregu przestępstw na szkodę 8 osób.

Radosław T. pracował jako mechanik w należącym do jego żony warsztacie samochodowym znajdującym się na terenie jednej z miejscowości pod Olsztynem. Prokurator zarzucił mu dokonanie ośmiu oszustw (czyny z art. 286 § 1 kk) polegających m.in. na wprowadzeniu osób pokrzywdzonych w błąd co do zamiaru sprowadzenia z zagranicy pojazdów osobowych, a w jednym przypadku samochodu ciężarowego. Oskarżony swoim działaniem miał doprowadzić pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwotach od 5 do ponad 160 tys. zł.

Proces w tej sprawie (sygn. akt II K 121/17) toczył się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Radosław T. w złożonych w trakcie rozprawy wyjaśnieniach nie przyznał się do popełnienia żadnego z zarzucanych mu czynów.

Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 5 lutego 2018 r. uznał Radosława T. za winnego popełnienia 7 z 8 zarzucanych mu przestępstw i za to skazał go na karę 3 lat pozbawienia wolności. Sąd zobowiązał go również do naprawienia szkody na rzecz 7 osób pokrzywdzonych w tej sprawie. Tym samym wyrokiem oskarżony został uniewinniony od jednego z przedstawionych mu zarzutów.

Sąd podając ustne motywy rozstrzygnięcia zwrócił uwagę, że Radosław T. w ostatnim czasie był już skazywany za podobne zachowania. Ze zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego, jak również z wcześniejszych wyroków orzeczonych wobec oskarżonego wynika, że działał on w pewnym systemie: najpierw ustalał z pokrzywdzonymi, że sprowadzi pojazd z zagranicy, po czym pobierał od nich określone kwoty, ale do wydania pojazdu, pomimo próśb pokrzywdzonych, już nie dochodziło.  

Tylko w odniesieniu do jednego z czynów zarzucanych Radosławowi T. zapadł wyrok uniewinniający. Sąd uznał, że w tym przypadku brak jest jednoznacznych dowodów na to, że oskarżony od samego początku dążył do niekorzystnego rozporządzenia cudzym mieniem.

Wyrok jest nieprawomocny.

Przypomnijmy, że w dniu 18 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie skazał Radosława T. za cztery podobne przestępstwa na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności (sygn. akt II K 476/16). Ten wyrok został zaskarżony przez obrońcę oskarżonego, ale w dniu 18 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał to rozstrzygnięcie w mocy.

Obecnie przed Sądem Okręgowym w Olsztynie toczy się proces, w którym prokuratura oskarża Radosława T. o dokonanie 15 oszustw związanych m.in. z oferowaniem sprowadzenia różnego rodzaju pojazdów z zagranicy (sygn. akt II K 157/17). Najbliższe terminy w tej sprawie to 12 i 15 lutego 2018 r. na godz. 9.15 (sala 117).

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 5 lutego 2018 r.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.