Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Zabili psa, bo stwarzał problemy. Dostali kary więzienia
Zabili psa, bo stwarzał problemy. Dostali kary więzienia PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie prawomocnym wyrokiem z dnia 7 lutego 2018 r. uznał Bolesława D. i Roberta R. za winnych zabicia psa. Obaj mężczyźni zostali za to skazani na kary po 1 miesiącu pozbawienia wolności oraz na kary po 6 miesięcy ograniczenia wolności.

Sąd Rejonowy w Szczytnie w dniu 6 listopada 2017 r. skazał Bolesława D. (ur. 1954) na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz Roberta R. (ur. 1987) na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec obu oskarżonych dwuletni zakaz posiadania psów, a także nawiązki w kwocie po 500 zł na rzecz schroniska dla zwierząt w Szczytnie.

Obaj mężczyźni zostali skazani za to, że w dniu 7 maja 2017 r. w miejscowości Występ w gminie Rozogi zabili ze szczególnym okrucieństwem psa rasy mieszanej, którego właścicielem był Bolesław D. Sąd pierwszej instancji ustalił, że Bolesław D. tego dnia po przekazaniu Robertowi R. kwoty 10 zł, przytrzymał psa na sznurku, zaś Robert R. uderzył zwierzę łopatą w głowę powodując jego śmierć.

Obaj oskarżeni wnieśli apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Szczytnie. Bolesław D. na rozprawie odwoławczej przed Sądem Okręgowym w Olsztynie tłumaczył się, że feralnego dnia po powrocie z pracy zastał w domu zapłakaną żonę, która powiedziała, że pogryzł ją pies i trzeba coś z nim zrobić. Zapewnił jednak, że żałuje tego, jak później z tym psem postąpił.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 7 lutego 2018 r. zmienił zaskarżony wyrok uznając Bolesława D. i Roberta R. za winnych zabicia psa, ale jednocześnie nie dopatrując się w ich działaniu cechy szczególnego okrucieństwa. Obaj oskarżeni zostali za to skazani na kary po 1 miesiącu pozbawienia wolności oraz na kary po 6 miesięcy ograniczenia wolności połączone z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. W pozostałej części wyrok Sądu pierwszej instancji został utrzymany w mocy.

Sąd Okręgowy podając ustne motywy wyroku określił działanie oskarżonych, jako bezmyślne, naganne i zasługujące na potępienie. Jednak w żaden sposób nie można uznać, aby ich zachowanie było szczególnie okrutne. Sąd przypomniał przy tym, że przez szczególne okrucieństwo rozumie się przedsiębranie przez sprawcę działań charakteryzujących się drastycznością form i metod, a zwłaszcza działanie w sposób wyszukany lub powolny, obliczony z premedytacją na zwiększenie rozmiaru cierpień i czasu ich trwania.

W ocenie Sądu odwoławczego z uwagi na znaczną społeczną szkodliwość czynu popełnionego przez oskarżonych konieczne było orzeczenie wobec nich kary po 1 miesiącu bezwzględnego pozbawienia wolności oraz kary ograniczenia wolności.

Wyrok jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 7 lutego 2018 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.