Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sąd odmówił ekstradycji matki z dzieckiem do Francji
Sąd odmówił ekstradycji matki z dzieckiem do Francji PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 7 lutego 2018 r. odmówił wykonania europejskiego nakazu aresztowania wobec Polki podejrzanej o porwanie we Francji małoletniej córki.

W dniu 12 stycznia 2018 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął wniosek Prokuratury Okręgowej w Olsztynie o wydanie postanowienia o odmowie wykonania europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez Sąd Okręgowy w Lyonie wobec Olgi R., obywatelki Polski ściganej we Francji za cztery czyny związane z uprowadzeniem córki w roku 2014 i 2016 (tj. przestępstwa z art. 227-5, 227-7, 227-29, 227-9 2º, 378 i 379-1 francuskiego kodeksu karnego).

Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 7 lutego 2018 r. uznał wniosek prokuratora za zasadny. Sąd uzasadniając swoją decyzję przypomniał, że zgodnie z treścią art. 607p § 2 Kodeksu postępowania karnego, jeżeli nakaz europejski został wydany wobec osoby ściganej, która jest obywatelem polskim, wykonanie nakazu może nastąpić pod warunkiem, że czyn, którego nakaz europejski dotyczy, nie został popełniony na terytorium Polski oraz stanowił przestępstwo według prawa polskiego. W odniesieniu do realiów tej sprawy Sąd zwrócił uwagę, że w świetle polskiego prawa odpowiedzialność karna rodzica za uprowadzenie lub zatrzymanie swojego dziecka, które nie ukończyło 15 lat, może nastąpić dopiero wówczas, gdy został on pozbawiony władzy rodzicielskiej albo gdy nastąpiło zawieszenie lub ograniczenie tej władzy. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika natomiast, że Olga R. posiada pełnię praw rodzicielskich i nie sposób uznać by w świetle obowiązującego w Polsce porządku prawnego dopuściła się ona przestępstwa.

Ponadto Sąd wskazał, że Olga R. wyjechała z Francji wraz z córką z uwagi na agresywną postawę swojego partnera. Chciała w ten sposób zapewnić bezpieczeństwo zarówno sobie, jak i dziecku. Dlatego w ocenie Sądu wykonanie europejskiego nakazu aresztowania i przekazanie Olgi R. organom ścigania Francji stanowiłoby także naruszenie wolności i praw nie tylko Olgi R., ale też jej małoletniej córki.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 8 lutego 2018 r.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.