Strona główna K O M U N I K A T Y Rzeczników Prasowych
Komunikaty Rzecznikow Prasowych
Integracja środowiska sędziowskiego PDF Drukuj artykuł

 

listopad 2015 526Gościem Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie, które odbyło się 25 listopada 2015 r., był rzecznik prasowy i członek Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemar Żurek. Nasz gość mówił o problemach pojawiających się z obsadą i konkursami na stanowiska sędziowskie w Polsce (obsada wakujących etatów w Sądach Rejonowych w Olsztynie i Bartoszycach była zresztą głównym tematem Zgromadzenia). Mówił też o socjalnych problemach środowiska m.in. o będącym wspólną inicjatywą KRS i stowarzyszeń sędziowskich pomyśle budowy Domu Sędziego Seniora. Apelował o składki na ten cel (więcej informacji na stronie  www.domsedziegoseniora.org).


Sędzia Waldemar Żurek został zaproszony do Olsztyna wcześniej, nie mógł jednak pominąć spraw aktualnych. Sędzia Żurek "na gorąco" nawiązał do przebiegu posiedzenia KRS z udziałem Ministra Sprawiedliwości, które odbyło się 24 listopada 2015 r. Na posiedzeniu podjęte zostały cztery uchwały. Między innymi dotycząca skargi do Trybunału Konstytucyjnego na tryb nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Zarzut dotyczy braku szczególnego trybu konsultacji zmian o charakterze ustrojowym. KRS przyjął  też stanowisko będące protestem skierowanym do polityków, którzy również z trybuny sejmowej dopuścili się bezpośrednich ataków na sędziego i sąd, który wydał wyrok w sprawie Mariusza Kamińskiego, byłego szefa CBA, obecnie koordynatora służb specjalnych. Waldemar  Żurek apelował o solidarność i integrację środowiska  w obronie sędziowskiej niezawisłości i niezależności sądów.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 27 listopada 2015 r.

 
Zabójstwo w „Święto Niepodległości” PDF Drukuj artykuł

 

10 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał na karę łączną 25 lat pozbawienia wolności  Adama N. (l.25).
Adam N. został uznany winnym obydwu zarzutów, pod którymi stanął przed Sądem Okręgowym w Olsztynie.

Po pierwsze tego, że  w dniu  11 listopada 2014 r., przy ulicy Syreny w Biskupcu oskarżony dokonał zabójstwa Józefa O. - działając z zamiarem ewentualnym zabójstwa, usiłując dokonać rozboju na osobie Józefa O.,  groził  natychmiastowym użyciem przemocy, a następnie wielokrotnie uderzał  go pięścią i kopał całym ciele, również uderzał drewnianym kołkiem itp., domagając się pieniędzy,  ale zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na fakt, że pokrzywdzony nie miał ich przy sobie, a  także z uwagi na przyjazd funkcjonariuszy Policji.  W trakcie zdarzenia Józef O. doznał licznych obrażeń m.in. licznych złamań kości czaszki z obfitym krwiakiem podpajęczynkówkowym oraz złamań  żeber, co skutkowało obustronną odmą. Mimo udzielonej pomocy lekarskiej pokrzywdzony zmarł następnego dnia.

Po drugie, Adam N. został również uznany winnym tego, że kilka chwil wcześniej, 11 listopada 2015 r. działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, po uprzednim wybiciu okna i wyważeniu drzwi dostał się do wnętrza mieszkania Józefa O., gdzie usiłował dokonać kradzieży pieniędzy. 

Za oba czyny, których oskarżony dopuścił się w warunkach recydywy (tj. w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności będąc skazanym za umyślne przestępstwo podobne)  Sąd wymierzył mu łączną karę 25 lat pozbawienia wolności.

Wyrok nie jest prawomocny. Kwalifikacja prawna czynów z art. 148 § 2 pkt 2 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. oraz z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 17 listopada 2015 r.

 
Sąd Rejonowy w Olsztynie oficjalnie otwarty po remoncie PDF Drukuj artykuł

 

5 listopada 2015r. oficjalnie zakończone zostały remont i modernizacja Sądu Rejonowego w Olsztynie. Po trwających trzy latach pracach można było przeciąć wstęgę. Dokonali tego obecni na uroczystości Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Bogusław Dobrowolski, Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Zofia Kukla oraz Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie Wacław Bryżys. Decydujące cięcie należało do gospodarza, Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Adama Barczaka. Poświęcenia obiektu dokonał Arcybiskup Koadiutor Archidiecezji Warmińskiej dr Józef Górzyński.

Rozpoczął się nowy etap w życiu, liczącego sobie więcej niż 130 lat, sądowego gmachu przy ulicy Dąbrowszczaków 44.  Jego trudną historię przypomniał prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Adam Barczak, wspominając zwłaszcza okres, gdy po wojnie budynek był siedzibą Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz pożar z roku 197. Odbudowany po zniszczeniach gmach stracił wtedy swoją oryginalną architekturę. Również najnowszy remont nie obył się bez problemów, pierwotny wykonawca zbankrutował, a prace dokończyło, wyłonione w nowym przetargu, konsorcjum olsztyńskich firm budowlanych. Cała inwestycja, dzięki której budynek został kompletnie odnowiony, wyposażony w windy i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażony w najnowocześniejszą sieć informatyczną, zamknęła się kwotą około 26 milionów złotych.

Dziękując wielu osobom, które przyczyniły się do pomyślnego przeprowadzenia remontu prezes Adam Barczak, wymienił w szczególności obecnych na uroczystości przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości: Małgorzatę Tyszkiewicz-Adamczyk, Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki oraz Rafała Rosłońca, głównego specjalistę w tym wydziale, dyrektorów Sądu Okręgowego w Olsztynie Rafała Turka i Sądu Rejonowego w Olsztynie Cezarego Majchrzaka, a także osoby bezpośrednio zajmujące się remontem, inspektora Sądu Okręgowego w Olsztynie Kazimierza Lisa oraz inspektora nadzoru Krzysztofa Piaseckiego. Podziękował też pracownikom sądu, szczególnie za sprawnie przeprowadzoną  w  dniach 7-14 września 2015 r. przeprowadzkę wydziałów i kilometrów akt z tymczasowej siedziby przy ulicy Artyleryjskiej 3C.

W wyremontowanym gmachu przy ulicy Dąbrowszczaków 44 pracują obecnie 183 osoby w tym 39 sędziów. Kilka wydziałów Sądu Rejonowego w Olsztynie – 127 osób w tym 18 sędziów – nadal jednak pracuje poza główną siedzibą sądu, w czterech różnych lokalizacjach na terenie miasta.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 13 listopada 2015 r.

1 copy

2 copy

3 copy

4

 
Wzrasta liczba mediacji PDF Drukuj artykuł

 
W Tygodniu Mediacji w Sądzie Okręgowym w Olsztynie i wszystkich sądach rejonowych okręgu olsztyńskiego w dniach 12-16 października 2015 roku odbywały się dyżury mediatorów. Z porady mediatora skorzystało kilkanaście osób. Mediacja to alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów i sporów oraz próba doprowadzenia do ugodowego i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu. 

Co robi mediator?

- kontaktuje się z drugą stroną konfliktu,
- organizuje spotkania ze stronami,
- pomaga wypracować realistyczną, trwałą, satysfakcjonującą obie strony ugodę zgodną z prawem, którą może zaakceptować sąd.

Co należy zrobić, aby rozpocząć mediację?

- skontaktuj się z mediatorem (zadzwoń, napisz e-mail),
- złóż w sądzie wniosek o mediację,
- spytaj o mediację w Biurze Obsługi Interesantów,

Liczba spraw skierowanych do mediacji w sądach w okręgu olsztyńskim jest w dalszym ciągu mało satysfakcjonująca, mimo to odnotowano ich znaczący wzrost w ostatnich latach. W 2014 roku z karnych spraw skierowanych do mediacji było w sumie 41. Tylko w pierwszym półroczu 2015 było ich 40, z tego 25 zakończyło się  ugodą. W sprawach rodzinnych i nieletnich, liczba z 14 mediacji w 2014 roku wzrosła do 25 w pierwszym półroczu 2015 roku, z czego 10 zakończyło się ugodą.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie 
Olgierd Dąbrowski-Żegalski 
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 23 października 2015 r.

 
"Skimmerzy” z Łotwy skazani PDF Drukuj artykuł


21 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie w sprawie o sygnaturze akt II K 233/14 skazał na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności Raimondsa R. (l. 41). Oskarżonemu o skimming obywatelowi Łotwy sąd wymierzył również karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych.

Sąd uznał Raimondsa R. winnym tego, że w okresie od 25 listopada 2013 roku do 27 listopada 2013 roku w Giżycku działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z  innymi  ustalonymi osobami oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zamontował na trzech bankomatach urządzenia kopiujące zapis paska magnetycznego oryginalnych kart płatniczych oraz nagrywające kombinacje klawiszy wybieranych na klawiaturze bankomatu podczas wpisywania numeru PIN. Uzyskał w ten sposób dostęp do sekwencji kodów PIN oraz danych identyfikujących poszczególne karty - łącznie do ponad 450 kart płatniczych. W ten sposób usiłował dokonać podrobienia kart magnetycznych, aby następnie wypłacić pieniądze. Zamierzonego celu nie osiągnął – został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji, a karty zostały zablokowane.

Wyrok nie jest prawomocny. Kwalifikacja prawna czynu z art. 267 § 3 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 310 § 1 k.k. i art. 287 § 1 k.k. w związku  z art. 11 § 2 k.k. w związku z art. 12 k.k.

Wcześniej, tj. 28 kwietnia 2015 r., Sąd Okręgowy w Olsztynie w sprawie o sygnaturze akt II K 181/14 skazał na kary od 2 lat i 6 miesięcy do 6 lat pozbawienia wolności trzech innych członków tej samej grupy przestępczej: Aleksiejsa M., Janisa I. oraz Vasilijsa K., również obywateli Łotwy. Przestępstwa skimmingu dopuszczali się oni także w innym okresie i w innych miastach: Suwałkach, Puławach, Białymstoku, Gdańsku, Ełku i Piszu. Przy pomocy podrobionych kart nieznane osoby dokonywały wypłaty pieniędzy na terenie Tajlandii, Dominikany, USA, Hiszpanii i Łotwy.

12 października 2015 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy kary orzeczone wobec Aleksiejsa M. i Vasilisja K. Jedynie wobec Janisa I. złagodził wyrok zmniejszając wymiar kary pozbawienia wolności  z 4 lat na 2 lata i 6 miesięcy.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie 
Olgierd Dąbrowski-Żegalski 
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 22 października 2015 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 41 42 43 44 45 46 47 48 następna > ostatnia >>

Strona 43 z 48