Strona główna K O M U N I K A T Y Rzeczników Prasowych
Komunikaty Rzecznikow Prasowych
Przesiedleniec wpisany do ksiąg wieczystych PDF Drukuj artykuł

 

29 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Jana Jozefa B. przeciwko Gminie Olsztyn o uzgodnienie treści księgi wieczystej (sygn. akt X C 415/07). W punkcie pierwszym sąd nakazał, aby w dziale II księgi wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Olsztynie dla nieruchomości położonej w Olsztynie w miejsce dotychczasowego właściciela: Gminy Olsztyn, wpisać prawo własności tejże nieruchomości na rzecz Jana Józefa B. W drugim punkcie sąd orzekł, że całość kosztów procesu ponosi Gmina Olsztyn. Wyrok nie jest prawomocny.
Powyższa sprawa, dotycząca osoby, która z rodziną wyjechała do Niemiec w roku 1978 i działek nad jeziorem (...) w Olsztynie, w ciągu siedmiu lat była przedmiotem szeregu postępowań cywilnych i administracyjnych, m.in. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie (sygn. akt I C 339/09).

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

 Olsztyn, dnia 1 października 2014 r.

 
Kara 25 lat pozbawienia wolności dla zabójcy Andrzeja R. pseudonim "Orzełek" utrzymana w mocy PDF Drukuj artykuł

 

W dniu 26 września 2014 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpoznawał apelacje wniesione od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 5  marca 2014 r. w sprawie Jurija B. vel. F-K. (sygn. akt II K 141/13), który został skazany na karę łączną 25 lat pozbawienia wolności m.in. za zabójstwo Andrzeja R. pseudonim "Orzełek". Apelacje wnieśli obrońcy oskarżonego.
Sąd Apelacyjny w Białymstoku częściowo zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie uznając że oba czyny, o jakie został oskarżony Jurij B., stanowią w istocie jeden czyn i jedno przestępstwo. Uznano oskarżonego  za winnego tego, że w nocy z 21 na 22 sierpnia 1999 r. w Olsztynie,  działając w zamiarze pozbawienia życia Andrzeja R. „Orzełka” podłożył  w koszu na śmieci pod budynkiem (...) urządzenie wybuchowe złożone z 1,5 kilograma trotylu oraz 75 sztuk metalowych nakrętek, sprowadzając  w ten sposób bezpośrednie niebezpieczeństwo eksplozji materiałów  wybuchowych, która zagrażała życiu i zdrowiu wielu osób, a następnie  oddał w kierunku Andrzeja R. pięć strzałów z pistoletu maszynowego  „Zastawa” model M 84 Skorpion Kalibru 7,65 mm powodując obrażenia  postrzałowe (...) skutkujące jego zgonem. Za ten czyn wymierzono oskarżonemu karę 25 lat pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny jednocześnie uchylił orzeczenie z punktu IV wyroku Sądu Okręgowego o ograniczeniu skorzystania przez oskarżonego z warunkowego zwolnienia. W pozostałej części wyrok Sądu Okręgowego został utrzymany w mocy.
Sąd Okręgowy w Olsztynie sprawą Jurija B. zajmował się dwukrotnie.  Przy pierwszym rozpoznaniu (sygn. akt II K 196/02) oskarżony został uniewinniony. Na skutek apelacji prokuratora wyrok ten został uchylony, a sprawa została skierowana do ponownego rozpoznania. W tym czasie Jurij B. opuścił terytorium Polski i nie można było ustalić miejsca jego pobytu. W 2013 roku na podstawie europejskiego nakazu aresztowania został zatrzymany na terytorium Litwy i przekazany do dyspozycji Sądu Okręgowego w Olsztynie. Kwalifikacja prawna czynu przyjęta przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku to art.148 § 1 kk w zb. z art.164 § 1 kk w zw. z art.4 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

 Olsztyn, dnia 29 września 2014 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 41 42 43 44 45 46 następna > ostatnia >>

Strona 46 z 46