Strona główna K O M U N I K A T Y Rzeczników Prasowych
Komunikaty Rzecznikow Prasowych
Okręg olsztyński zajął III miejsce w statystyce opanowania wpływu spraw za pierwsze półrocze 2016 PDF Drukuj artykuł
       

Okręg olsztyński wśród 45 sądów okręgowych w Polsce zajął III miejsce w statystyce opanowania wpływu spraw za pierwsze półrocze 2016 r. Wskaźnik opanowania wpływu dla Sądu Okręgowego w Olsztynie wyniósł 102,59% co oznacza, że załatwiono średnio więcej spraw, niż wpłynęło w tym roku do sądu.

W analizowanym okresie jedynie okręg częstochowski (102,87%) i okręg gorzowski (102,69%) uplasowały się wyższej w tej statystyce.

Poniżej link do artykułu w "Gazecie Wyborczej" dotyczący opanowania wpływu spraw:

http://m.czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/1,106507,20816367.html

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 9 listopada 2016 r.

 
Sprawa skatowanego Barego rozstrzygnięta PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2016 r. skazał Sebastiana O. i Mariusza J. na kary po 10 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym Sebastianowi O. wykonanie wymierzonej kary warunkowo zawiesił na okres 4 lat próby. Wobec obu oskarżonych Sąd orzekł – zakaz posiadania zwierząt na okres 5 lat, a nadto orzekł wobec obu skazanych na rzecz Schroniska dla zwierząt w Olsztynie nawiązki w kwocie po 3.000 złotych.

Oskarżeni zostali skazani za to, że w dniu 18 czerwca 2015 r. w m. Elgnówko gm. Olsztynek znęcali się nad psem i usiłowali go zabić uderzając pięciokrotnie obuchem siekiery w łeb, a następnie jeszcze żyjącego psa zakopali w wykopanym dole.

Apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie wnieśli: pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego Fundacji na rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej ‘Lex Nova‘ z siedzibą w Leżajsku , pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ Animals i obrońca oskarżonego Mariusza J.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 20 września 2016 r. (sygn. akt VII Ka 814/16) utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie (sygn. akt VII K 1288/15) z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Czyn dotyczył: art. 13§1 kk w zw z art. 35 ust 1 w zb z art. 35 ust 1 a w zw z art. 35 ust 2 ustawy o ochronie zwierząt w zw z art. 11 § 2 kk

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 21 września 2016 r.

 
Karol J. i Grzegorz M. „Predator” oraz członkowie ich grupy skazani za przestępstwa podatkowe PDF Drukuj artykuł

 

W Sądzie Okręgowym w Olsztynie zapadł 30 sierpnia 2016 r. wyrok w sprawie Grzegorza M. ps. „Predator” i grupy przestępczej oskarżonych o oszustwa podatkowe związane z importem paliwa z Łotwy sygn. akt IIK 128/15.

Uznany za winnego wszystkich dziesięciu stawianych mu zarzutów Grzegorz M. (ur. 1974 r.) został skazany na karę łączną 10 lat pozbawienia wolności i karę łączą grzywny w wysokości 600 stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na 500 złotych. Sąd przyjął, że Grzegorz M. kierował grupą po zatrzymaniu „założyciela” grupy Karola J.

Zarzutami objęty był okres działania grupy od stycznia 2013 r. do kwietnia 2014 r. W tym czasie w Olsztynie, Poznaniu i innych miejscach, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, z udziałem innych osób, w tym narodowości łotewskiej, grupa dopuściła się licznych przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwem polegających na składaniu zawierających nieprawdę lub zatajających prawdę deklaracji podatkowych VAT.  W rezultacie wprowadziło to w błąd pracowników Urzędów Skarbowych w Poznaniu-Wildzie, Legnicy, Tychach, Brzegu i Warszawie-Woli i doprowadziło do  uszczuplenie należności Skarbu Państwa na kwotę wielu milionów złotych.

Obok Grzegorza M. w tej sprawie na kary łączne 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywny 500 stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na 200 złotych skazany został Konrad J., a na kary 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 400 stawek dziennych po 100 złotych Jarosław Tadeusz Cz.

Na karę  łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności skazany został uznany m.in. za winnego założenia i kierowania grupą  Karol J. (ur. 1971). W jego przypadku przy wymiarze kary Sad miał na względzie, że w znaczący sposób przyczynił się do ujawnienia okoliczności dokonanych przestępstw i osób uczestniczących w tym procederze. W innej sprawie dotyczącej również wyłudzeń VAT na kwotę wielu milionów złotych zakończonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 15 marca 2016 (sygn. akt IIK 238/14) Karol J. został skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna od tego czasu ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości i jest poszukiwany listem gończym.

Z 15 oskarżonych w tej sprawie sąd uznał winę 13-tu osób w tym także „słupów” osób podstawionych do pełnienia funkcji w różnych spółkach, za pomocą których grupa prowadziła  przestępczą działalność. 

Jeden z oskarżonych, Bogdan P. został uniewinniony od stawianych mu zarzutów.

Sprawa oskarżonego w tym procesie Mariusza Stanisława Ł. (ur.1956), prawnika z Poznania została wyłączona do odrębnego postępowania.

Wobec  skazanych oskarżonych sąd orzekł przepadek osiągniętych korzyści majątkowych, a także na podstawie art.46 par. 1 kk orzekł na rzecz Skarbu Państwa obowiązek naprawienia w części szkody przez: oskarżonych Grzegorza M., Jarosława Cz., Konrada J. solidarnie w kwocie 39.055.424 złotych przy czym solidarnie z oskarżonym Dominikiem J. do kwoty 19.250.918 złotych, solidarnie Rafałem D. do kwoty  8.437.581 złotych , solidarnie z Dawidem Grabowskim do kwoty 7.765.213 złotych i solidarnie z oskarżonymi Karolem J., Darią J., Witoldem Józefem K., Maksymilianem K., Jerzym G., Radosławem P. do kwoty 3.601.712 zł.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 31 sierpnia 2016 r.

 
Bezwzględna kara pozbawienia wolności dla komornika PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Nidzicy, wyrokiem z 2 sierpnia 2016, skazał na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności komornika Sebastiana Artura Sz. (l.41) z Działdowa. Sąd (sygnatura akt II K 12/15) wymierzył mu grzywnę w wysokości 200 stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 50 złotych, orzekł środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu komornika na okres lat 5 oraz zobowiązał do naprawienia szkody w wysokości 190 tysięcy 700 złotych pokrzywdzonemu w tej sprawie Wiktorowi Ch.

Tym samym wyrokiem Sąd Rejonowy w Nidzicy skazał na 8 miesięcy pozbawienia wolności (w zawieszeniu na 3 lata) oraz orzekł środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu biegłego sądowego wobec Michała Kamila B. (l.40) z Torunia. Jednocześnie sąd uniewinnił trzeciego oskarżonego w tej sprawie rzeczoznawcę Arkadiusza B.

Artur Sebastian Sz. został przez sąd uznany winnym tego, że działając umyślnie z zamiarem bezpośrednim, w krótkich odstępach czasu, ze z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej będąc funkcjonariuszem publicznym przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w trakcie egzekucji dłużników Wiktora, Katarzyny i Patrycji   Ch. z Nidzicy prowadzonej między 8.11.2011, a 7.03.2012 roku. Między innymi, bezzasadnie odstąpił od sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji publicznej oraz używał w postępowaniu egzekucyjnym wystawioną przez biegłego Michała Kamila B. poświadczającą nieprawdę wycenę nr 137/K/2011 dotyczącą wyceny ruchomości zajętych w dniu 10 listopada 2011 roku, zaniżającą ich rzeczywistą wartość rynkową o kwotę 436.062,26 złotych (520.062,62 - 84.000), a także niezgodną   z rzeczywistością opinię nr 115/K/2012 dotyczącą wyceny ruchomości zajętych w dniu 15 lutego 2012 roku, zaniżającą ich rzeczywistą wartość rynkową o kwotę 47.788,15 złotych (52.788,15 - 5.000). Sporządzenie ww. wycen stało się podstawą uznania przez sąd winy Michała Kamila B.

Postępowanie w tej sprawie przed Sądem Rejonowym w Nidzicy prowadzone było od 9.11.2015 roku, odbyło się 18 rozpraw. Wyrok nie jest prawomocny.

Podstawa prawna skazania:  art. 231 § 2 kk i art. 271 § 3 kk i art.273 kk w zw. art. 11 § 2 kk w zw. z art.12 kk wobec Sebastiana Artura Sz. oraz art. 271 § 1 kk w zb. z art. 233 § 4 kk wobec Michała Kamila B.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 3 sierpnia 2016 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 następna > ostatnia >>

Strona 46 z 54