Strona główna K O M U N I K A T Y Rzeczników Prasowych
Komunikaty Rzecznikow Prasowych
10 lat pozbawienia wolności za wyłudzenia zwrotu VAT PDF Drukuj artykuł

 

Przed Sądem Okręgowym w Olsztynie zakończył się proces głównych oskarżonych w sprawie o wyłudzenia zwrotu podatku VAT wielkiej wartości (sygn. akt IIK 238/14). Wyrokiem z dnia 14 marca 2016 r. sąd uznał winę Piotra K. (l. 38) z Warszawy i skazał go na karę łączną 10 lat pozbawienia wolności i 500 stawek dziennych grzywny, określając wysokość jednej stawki na 1000 zł. W tej samej sprawie Karol J. (l. 45) z Łomży, oskarżony dodatkowo o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a  także wyłudzenia towarów z firm w Olsztynie, Białymstoku, Warszawie itd. został skazany na łączną karę 4 lat pozbawienia wolności i 400 stawek grzywny po 400 złotych. Trzeci z oskarżonych Kamil Ryszard W. (l. 40) został przez sąd skazany na 3 lata pozbawienia wolności i 150 stawek grzywny po 100 złotych.

Wobec tych trzech oskarżonych sąd orzekł solidarnie obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w kwocie 45.265.116 zł. (wobec Kamila Ryszarda W. tylko do kwoty 13.669.100 zł.) oraz przepadek równowartości korzyści majątkowej: wobec Piotra K. w kwocie 45.265.116 zł., w przypadku Karola J. w kwocie 10.716.575 zł. zaś Kamila Ryszarda W. w kwocie 150 000 zł.

W tym samym procesie na karę pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i grzywnę, sąd skazał jeszcze pięcioro innych osób odgrywających w procederze wyłudzeń  mniejszą rolę. Wyrok nie jest prawomocny.

Podstawa prawna skazania z art. w art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i z art. 273 k.k., art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k., art. 65 § 1 k.k., art. 76 § 1 k.k.s., art. 56 § 1 k.k.s. i art. 62 § 2 k.k.s  a także w art. 299 § 1 k.k.  Oraz, w przypadku Karola J., dodatkowo w art. 258 § 3 k.k. i przy zastosowaniu art. 60 § 3 k.k. i art. 60 § 6 pkt 3 k.k.

W ten sposób Sąd Okręgowy w Olsztynie zakończył ostatnie, ze ściśle powiązanych, ze sobą postępowań  -  sygnatury innych spraw zakończonych dobrowolnym poddaniem się przez oskarżonych karze:  IIK 189/14, IIK 221/14, IIK 222/14 a także IIK 88/15 i IIK 89/15. Zarzutami objętych było w nich sumie 88 osób oskarżonych o to, że w latach 2009-2011 dokonali szeregu oszustw polegających na wyłudzeniu towarów, ale przede wszystkim wyłudzeniu od Skarbu Państwa zwrotu podatku VAT. Przestępcza działalność oskarżonych polegała na rejestrowania działalności gospodarczej w Olsztynie, Gietrzwałdzie, Sorkwitach i wielu innych miejscowościach kraju oraz masowego wystawiania nierzetelnych faktur. Opiewały one na fikcyjne usługi telekomunikacyjne na rzecz firm mających siedzibę m.in. na terytorium Brytyjskich Wysp Dziewiczych i Stanów Zjednoczonych. Działania grupy doprowadziły do strat Skarbu Państwa w kwocie ponad 45 milionów złotych, sprawcy dodatkowo usiłowali wyłudzić kwotę przekraczającą 50 milionów.

 

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 16 marca 2016 r.

 
Praca najlepszą drogą do resocjalizacji PDF Drukuj artykuł

 

1 copy copy29 lutego 2016 r. w przeddzień Światowego  Dnia Obrony Cywilnej prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, Wacław Bryżys, odebrał w olsztyńskim ratuszu dyplom i statuetkę „Lidera Bezpieczeństwa”. Wyróżnienie zostało przyznane za zasługi dla miasta w dziedzinie „Bezpieczeństwo i porządek publiczny”. Prezydent Olsztyna docenił  wieloletnie starania prezesa sądu oraz sądowych służb kuratorskich, dzięki którym rośnie liczba osób odbywających swoje kary, nie w izolacji, lecz wykonując prace społecznie użyteczne.

- Staramy się wdrażać dobre rozwiązania związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności. Żeby proces resocjalizacji takich osób przebiegał prawidłowo, żeby  odbywając karę w warunkach wolnościowych mieli pracę, żeby korzystało z tego miasto,  region. Wierzę w ludzi i to, że każdemu trzeba dać szanse – mówił podczas uroczystości sędzia Bryżys.

W roku  2015 kilkanaście jednostek miejskich , takich jak Ośrodek Sportu i Rekreacji, schronisko dla zwierząt, wiele olsztyńskich placówek oświatowych itd. skorzystało z pracy 642 osób odbywających karę ograniczenia wolności, którzy łącznie przepracowali ponad 23 tysiące godzin. Z możliwości tej mogą od roku korzystać także inne instytucje – w  Olsztynie osoby odbywające karę ograniczenia wolności jako pierwszy zatrudniać zaczął Uniwersytecki Szpital Kliniczny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 3 marca 2016  r.

2 copy copy

3 copy copyFot. Tomasz Hajny - Urząd Miasta Olsztyna

 

 
Nadleśnictwo Srokowo odzyskało Wilczy Szaniec PDF Drukuj artykuł

 

Dnia 21 stycznia 2016 r. w V Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Olsztynie ogłoszony został wyrok w sprawie z powództwa Wilcze Gniazdo Joint Venture  Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie przeciwko Skarbowi Państwa  reprezentowanemu przez Nadleśnictwo Srokowo (sygn. akt VGC 131/15).

Sąd oddalił powództwo spółki, która wnosiła o   ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy dzierżawy terenu byłej kwatery Hitlera w Gierłoży pod Kętrzynem.

Spółka Wilcze Gniazdo, która użytkowała historyczny obiekt od lat 90-tych, nową umowę  dzierżawy na okres 20 lat zawarła ze Skarbem Państwa  w wyniku wygranego przetargu w 2012 roku.

W marcu 2015 r.  Skarb Państwa  reprezentowany przez Nadleśnictwo Srokowo, właściciel terenu, na którym znajdują się ruiny kwatery  Hitlera wypowiedział umowę dzierżawy.  Jako powód wypowiedzenia podał  brak opłacania czynszu w terminie, brak realizacji zadań inwestorskich (m.in. ścieżki historycznej) oraz nie nawiązanie  współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sąd uznał, że każdy z tych powodów mógł stanowić samodzielną podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy,  tym samym uznał je za skuteczne i oddalił pozew spółki Wilcze Gniazdo.

Wyrok jest nieprawomocny , przysługuje od niego apelacja do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 22 stycznia 2016 r.

 
Przemycali narkotyki w przewodzie pokarmowym i naturalnych otworach ciała PDF Drukuj artykuł


11 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok w sprawie 14 osób, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, oskarżonych o przemyt narkotyków. Po procesie trwającym od sierpnia 2014 r. do grudnia 2015 r. (24 terminy rozprawy) Sąd uznał Piotra Leona B. (ur. 1970) winnym tego, że w Polsce (Lidzbark Warmiński, Olsztyn) Holandii, Norwegii, Szwecji, Brazylii, Japonii założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu przemyt i obrót znacznymi ilościami środków odurzających w postaci kokainy, heroiny, marihuany i substancji psychotropowych w postaci amfetaminy i tabletek ekstazy. Piotr B. został też uznanym winnym  tego, że w tym samym okresie kierował realizacją tego procederu przez kontaktowanie kurierów z odbiorcami narkotyków w wyżej wymienionych krajach, organizowanie dostaw, wyjazdów po narkotyki, opłacanie kurierów i ich pobytów w obcych krajach, negocjowanie cen i rozliczanie kurierów. Piotr B. został skazany na karę łączną 7 lat pozbawienia wolności oraz przepadek ok. 428.000 złotych tytułem zwrotu korzyści majątkowych osiągniętych z przestępstwa.

Podstawa prawna skazania art. 258 par. 3 kk oraz art. 18 par.1 kk w związku z art. 55 ust 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07. 2005 w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 par. 1 i 64 kk.

W tej samej sprawie na karę 5 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem tytułem próby na okres 10 lat, zwrot korzyści majątkowych w kwocie ok. 190.000 złotych oraz  oddanie pod dozór kuratora skazany został także m.in. Daniel Tadeusz S. (ur. 1971) oskarżony o przynależność do grupy przestępczej (art. 258 par. 1 kk)  oraz o to, że  „pod ścisłym nadzorem Piotra B.” brał udział w organizowaniu międzynarodowego przemytu narkotyków.  Daniel S., który swoją postawą przyczynił się do ujawnienia licznych okoliczności sprawy,  skorzystał z nadzwyczajnego złagodzenia kary (art. 60 par. 3 kk i art. 6 kk.).

Pozostali oskarżeni:  kierowcy i kurierzy, którzy w różnym okresie i z różną częstotliwością na trasach Holandia – Szwecja, Norwegia, Polska - Szwecja, Norwegia, ale także Brazylia-Japonia, Holandia-Japonia, przewozili narkotyki (jednorazowo nawet ok. 1200 gramów) połknięte w przewodzie pokarmowym, bądź ukryte w naturalnych otworach ciała, zostali przez Sąd Okręgowy w Olsztynie skazani na kary od 2 lat pozbawienia wolności (z warunkowym zawieszeniem ich wykonania) do 5 lat pozbawienia wolności, grzywnę i przepadek korzyści majątkowych (od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych) osiągniętych z przestępstwa.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 15 grudnia 2015 r.

 
Sprawa o przestępstwa skarbowe - zarzuty fikcyjnego obrotu paliwem z Łotwy i wyłudzanie VAT PDF Drukuj artykuł

 

17 grudnia 2015 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie rozpoczyna się proces w sprawie. zorganizowanej grupy przestępczej, o której kierowanie oskarżeni są Grzegorz M. i Karol J. (sygn. akt II K 128/15). W sprawie tej oskarżonych jest łącznie 15 osób, stojących pod zarzutami związanymi z importem paliwa z Łotwy.

Grzegorz M. (ur. 1974 r., nazywany "Predatorem", wcześniej karany m.in. wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z 8.10.2009 r. skazany na karę łączną 14 lat pozbawienia wolności (warunkowo przedterminowo zwolniony 3.02.2012 r.) stoi pod 10 zarzutami. Oskarżony jest m.in. o to, że od stycznia 2013 r. do kwietnia 2014 r. w Olsztynie, Poznaniu i innych miejscach, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, założył i kierował wraz w innymi osobami, w tym narodowości łotewskiej, zorganizowaną grupą  przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwem i uszczupleniem podatku od towaru i usług, polegających na składaniu zawierających nieprawdę lub zatajających prawdę deklaracji podatkowych VAT. W rezultacie miało to wprowadzić w błąd pracowników Urzędów Skarbowych w Poznaniu-Wildzie, Legnicy, Tychach, Brzegu i Warszawie-Woli i wyłudzenie od Skarbu Państwa nienależnego zwrotu podatku na kwoty wielu milionów złotych.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Grzegorz M. nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw i odmówił składania wyjaśnień. Podstawa oskarżenia art. 258 par.3 kk w zw. z art. 64 par 1. Kk, art. 286 par.1 kk w zw. a art. 294 par 1 kk. i in.

O kierowanie grupą przestępczą oskarżony jest także Karol J. (ur. 1971 r.) którego zarzuty dotyczą okresu od stycznia do czerwca 2013 r. Karol J. został tymczasowo aresztowany w innej sprawie o wyłudzenie podatku VAT (sygn. akt II K 238/14), która obecnie toczy się już przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Karol  J. przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia. Podobne zarzuty stawiane są jego żonie, obywatelce Ukrainy, absolwentce prawa, Darii J. (ur.1990 r.).

Do winy w postępowaniu przygotowawczym przyznali się również  oskarżeni o przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej i udział w wyłudzeniach (art.258 par. 1 kk. i 286 par. 1 kk)  Jakub G.,  Radosław P., Dominik J. oraz inni, głównie osoby, zadaniem oskarżenia, podstawione do pełnienia funkcji  w spółkach Uni Line,  Petral Duo, Vela System i Transbio, za pomocą których grupa miała prowadzić przestępczą działalność. 

Wśród oskarżonych nie przyznających się do winy są m.in. stojący pod 9 zarzutami Konrad J. (ur.1992 r.) student UWM i mający 4 zarzuty Mariusz Stanisław Ł. (ur. 1956 r.) z kancelarii prawniczej w Poznaniu.

Pierwsze terminy rozprawy przed Sądem Okręgowym w Olsztynie wyznaczono na 17 i 18 grudnia 2015 r., o godz. 9.15 w sali 36. 

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 9 grudnia 2015 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 następna > ostatnia >>

Strona 55 z 61