Strona główna K O M U N I K A T Y Rzeczników Prasowych
Komunikaty Rzecznikow Prasowych
Przemycali narkotyki w przewodzie pokarmowym i naturalnych otworach ciała PDF Drukuj artykuł


11 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok w sprawie 14 osób, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, oskarżonych o przemyt narkotyków. Po procesie trwającym od sierpnia 2014 r. do grudnia 2015 r. (24 terminy rozprawy) Sąd uznał Piotra Leona B. (ur. 1970) winnym tego, że w Polsce (Lidzbark Warmiński, Olsztyn) Holandii, Norwegii, Szwecji, Brazylii, Japonii założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu przemyt i obrót znacznymi ilościami środków odurzających w postaci kokainy, heroiny, marihuany i substancji psychotropowych w postaci amfetaminy i tabletek ekstazy. Piotr B. został też uznanym winnym  tego, że w tym samym okresie kierował realizacją tego procederu przez kontaktowanie kurierów z odbiorcami narkotyków w wyżej wymienionych krajach, organizowanie dostaw, wyjazdów po narkotyki, opłacanie kurierów i ich pobytów w obcych krajach, negocjowanie cen i rozliczanie kurierów. Piotr B. został skazany na karę łączną 7 lat pozbawienia wolności oraz przepadek ok. 428.000 złotych tytułem zwrotu korzyści majątkowych osiągniętych z przestępstwa.

Podstawa prawna skazania art. 258 par. 3 kk oraz art. 18 par.1 kk w związku z art. 55 ust 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07. 2005 w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 par. 1 i 64 kk.

W tej samej sprawie na karę 5 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem tytułem próby na okres 10 lat, zwrot korzyści majątkowych w kwocie ok. 190.000 złotych oraz  oddanie pod dozór kuratora skazany został także m.in. Daniel Tadeusz S. (ur. 1971) oskarżony o przynależność do grupy przestępczej (art. 258 par. 1 kk)  oraz o to, że  „pod ścisłym nadzorem Piotra B.” brał udział w organizowaniu międzynarodowego przemytu narkotyków.  Daniel S., który swoją postawą przyczynił się do ujawnienia licznych okoliczności sprawy,  skorzystał z nadzwyczajnego złagodzenia kary (art. 60 par. 3 kk i art. 6 kk.).

Pozostali oskarżeni:  kierowcy i kurierzy, którzy w różnym okresie i z różną częstotliwością na trasach Holandia – Szwecja, Norwegia, Polska - Szwecja, Norwegia, ale także Brazylia-Japonia, Holandia-Japonia, przewozili narkotyki (jednorazowo nawet ok. 1200 gramów) połknięte w przewodzie pokarmowym, bądź ukryte w naturalnych otworach ciała, zostali przez Sąd Okręgowy w Olsztynie skazani na kary od 2 lat pozbawienia wolności (z warunkowym zawieszeniem ich wykonania) do 5 lat pozbawienia wolności, grzywnę i przepadek korzyści majątkowych (od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych) osiągniętych z przestępstwa.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 15 grudnia 2015 r.

 
Sprawa o przestępstwa skarbowe - zarzuty fikcyjnego obrotu paliwem z Łotwy i wyłudzanie VAT PDF Drukuj artykuł

 

17 grudnia 2015 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie rozpoczyna się proces w sprawie. zorganizowanej grupy przestępczej, o której kierowanie oskarżeni są Grzegorz M. i Karol J. (sygn. akt II K 128/15). W sprawie tej oskarżonych jest łącznie 15 osób, stojących pod zarzutami związanymi z importem paliwa z Łotwy.

Grzegorz M. (ur. 1974 r., nazywany "Predatorem", wcześniej karany m.in. wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z 8.10.2009 r. skazany na karę łączną 14 lat pozbawienia wolności (warunkowo przedterminowo zwolniony 3.02.2012 r.) stoi pod 10 zarzutami. Oskarżony jest m.in. o to, że od stycznia 2013 r. do kwietnia 2014 r. w Olsztynie, Poznaniu i innych miejscach, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, założył i kierował wraz w innymi osobami, w tym narodowości łotewskiej, zorganizowaną grupą  przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwem i uszczupleniem podatku od towaru i usług, polegających na składaniu zawierających nieprawdę lub zatajających prawdę deklaracji podatkowych VAT. W rezultacie miało to wprowadzić w błąd pracowników Urzędów Skarbowych w Poznaniu-Wildzie, Legnicy, Tychach, Brzegu i Warszawie-Woli i wyłudzenie od Skarbu Państwa nienależnego zwrotu podatku na kwoty wielu milionów złotych.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Grzegorz M. nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw i odmówił składania wyjaśnień. Podstawa oskarżenia art. 258 par.3 kk w zw. z art. 64 par 1. Kk, art. 286 par.1 kk w zw. a art. 294 par 1 kk. i in.

O kierowanie grupą przestępczą oskarżony jest także Karol J. (ur. 1971 r.) którego zarzuty dotyczą okresu od stycznia do czerwca 2013 r. Karol J. został tymczasowo aresztowany w innej sprawie o wyłudzenie podatku VAT (sygn. akt II K 238/14), która obecnie toczy się już przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Karol  J. przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia. Podobne zarzuty stawiane są jego żonie, obywatelce Ukrainy, absolwentce prawa, Darii J. (ur.1990 r.).

Do winy w postępowaniu przygotowawczym przyznali się również  oskarżeni o przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej i udział w wyłudzeniach (art.258 par. 1 kk. i 286 par. 1 kk)  Jakub G.,  Radosław P., Dominik J. oraz inni, głównie osoby, zadaniem oskarżenia, podstawione do pełnienia funkcji  w spółkach Uni Line,  Petral Duo, Vela System i Transbio, za pomocą których grupa miała prowadzić przestępczą działalność. 

Wśród oskarżonych nie przyznających się do winy są m.in. stojący pod 9 zarzutami Konrad J. (ur.1992 r.) student UWM i mający 4 zarzuty Mariusz Stanisław Ł. (ur. 1956 r.) z kancelarii prawniczej w Poznaniu.

Pierwsze terminy rozprawy przed Sądem Okręgowym w Olsztynie wyznaczono na 17 i 18 grudnia 2015 r., o godz. 9.15 w sali 36. 

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 9 grudnia 2015 r.

 
Integracja środowiska sędziowskiego PDF Drukuj artykuł

 

listopad 2015 526Gościem Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie, które odbyło się 25 listopada 2015 r., był rzecznik prasowy i członek Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemar Żurek. Nasz gość mówił o problemach pojawiających się z obsadą i konkursami na stanowiska sędziowskie w Polsce (obsada wakujących etatów w Sądach Rejonowych w Olsztynie i Bartoszycach była zresztą głównym tematem Zgromadzenia). Mówił też o socjalnych problemach środowiska m.in. o będącym wspólną inicjatywą KRS i stowarzyszeń sędziowskich pomyśle budowy Domu Sędziego Seniora. Apelował o składki na ten cel (więcej informacji na stronie  www.domsedziegoseniora.org).


Sędzia Waldemar Żurek został zaproszony do Olsztyna wcześniej, nie mógł jednak pominąć spraw aktualnych. Sędzia Żurek "na gorąco" nawiązał do przebiegu posiedzenia KRS z udziałem Ministra Sprawiedliwości, które odbyło się 24 listopada 2015 r. Na posiedzeniu podjęte zostały cztery uchwały. Między innymi dotycząca skargi do Trybunału Konstytucyjnego na tryb nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Zarzut dotyczy braku szczególnego trybu konsultacji zmian o charakterze ustrojowym. KRS przyjął  też stanowisko będące protestem skierowanym do polityków, którzy również z trybuny sejmowej dopuścili się bezpośrednich ataków na sędziego i sąd, który wydał wyrok w sprawie Mariusza Kamińskiego, byłego szefa CBA, obecnie koordynatora służb specjalnych. Waldemar  Żurek apelował o solidarność i integrację środowiska  w obronie sędziowskiej niezawisłości i niezależności sądów.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 27 listopada 2015 r.

 
Zabójstwo w „Święto Niepodległości” PDF Drukuj artykuł

 

10 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał na karę łączną 25 lat pozbawienia wolności  Adama N. (l.25).
Adam N. został uznany winnym obydwu zarzutów, pod którymi stanął przed Sądem Okręgowym w Olsztynie.

Po pierwsze tego, że  w dniu  11 listopada 2014 r., przy ulicy Syreny w Biskupcu oskarżony dokonał zabójstwa Józefa O. - działając z zamiarem ewentualnym zabójstwa, usiłując dokonać rozboju na osobie Józefa O.,  groził  natychmiastowym użyciem przemocy, a następnie wielokrotnie uderzał  go pięścią i kopał całym ciele, również uderzał drewnianym kołkiem itp., domagając się pieniędzy,  ale zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na fakt, że pokrzywdzony nie miał ich przy sobie, a  także z uwagi na przyjazd funkcjonariuszy Policji.  W trakcie zdarzenia Józef O. doznał licznych obrażeń m.in. licznych złamań kości czaszki z obfitym krwiakiem podpajęczynkówkowym oraz złamań  żeber, co skutkowało obustronną odmą. Mimo udzielonej pomocy lekarskiej pokrzywdzony zmarł następnego dnia.

Po drugie, Adam N. został również uznany winnym tego, że kilka chwil wcześniej, 11 listopada 2015 r. działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, po uprzednim wybiciu okna i wyważeniu drzwi dostał się do wnętrza mieszkania Józefa O., gdzie usiłował dokonać kradzieży pieniędzy. 

Za oba czyny, których oskarżony dopuścił się w warunkach recydywy (tj. w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności będąc skazanym za umyślne przestępstwo podobne)  Sąd wymierzył mu łączną karę 25 lat pozbawienia wolności.

Wyrok nie jest prawomocny. Kwalifikacja prawna czynów z art. 148 § 2 pkt 2 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. oraz z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 17 listopada 2015 r.

 
Sąd Rejonowy w Olsztynie oficjalnie otwarty po remoncie PDF Drukuj artykuł

 

5 listopada 2015r. oficjalnie zakończone zostały remont i modernizacja Sądu Rejonowego w Olsztynie. Po trwających trzy latach pracach można było przeciąć wstęgę. Dokonali tego obecni na uroczystości Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Bogusław Dobrowolski, Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Zofia Kukla oraz Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie Wacław Bryżys. Decydujące cięcie należało do gospodarza, Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Adama Barczaka. Poświęcenia obiektu dokonał Arcybiskup Koadiutor Archidiecezji Warmińskiej dr Józef Górzyński.

Rozpoczął się nowy etap w życiu, liczącego sobie więcej niż 130 lat, sądowego gmachu przy ulicy Dąbrowszczaków 44.  Jego trudną historię przypomniał prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Adam Barczak, wspominając zwłaszcza okres, gdy po wojnie budynek był siedzibą Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz pożar z roku 197. Odbudowany po zniszczeniach gmach stracił wtedy swoją oryginalną architekturę. Również najnowszy remont nie obył się bez problemów, pierwotny wykonawca zbankrutował, a prace dokończyło, wyłonione w nowym przetargu, konsorcjum olsztyńskich firm budowlanych. Cała inwestycja, dzięki której budynek został kompletnie odnowiony, wyposażony w windy i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażony w najnowocześniejszą sieć informatyczną, zamknęła się kwotą około 26 milionów złotych.

Dziękując wielu osobom, które przyczyniły się do pomyślnego przeprowadzenia remontu prezes Adam Barczak, wymienił w szczególności obecnych na uroczystości przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości: Małgorzatę Tyszkiewicz-Adamczyk, Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki oraz Rafała Rosłońca, głównego specjalistę w tym wydziale, dyrektorów Sądu Okręgowego w Olsztynie Rafała Turka i Sądu Rejonowego w Olsztynie Cezarego Majchrzaka, a także osoby bezpośrednio zajmujące się remontem, inspektora Sądu Okręgowego w Olsztynie Kazimierza Lisa oraz inspektora nadzoru Krzysztofa Piaseckiego. Podziękował też pracownikom sądu, szczególnie za sprawnie przeprowadzoną  w  dniach 7-14 września 2015 r. przeprowadzkę wydziałów i kilometrów akt z tymczasowej siedziby przy ulicy Artyleryjskiej 3C.

W wyremontowanym gmachu przy ulicy Dąbrowszczaków 44 pracują obecnie 183 osoby w tym 39 sędziów. Kilka wydziałów Sądu Rejonowego w Olsztynie – 127 osób w tym 18 sędziów – nadal jednak pracuje poza główną siedzibą sądu, w czterech różnych lokalizacjach na terenie miasta.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 13 listopada 2015 r.

1 copy

2 copy

3 copy

4

 
<< pierwsza < poprzednia 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 następna > ostatnia >>

Strona 56 z 62