Strona główna K O M U N I K A T Y Rzeczników Prasowych
Komunikaty Rzecznikow Prasowych
Wzrasta liczba mediacji PDF Drukuj artykuł

 
W Tygodniu Mediacji w Sądzie Okręgowym w Olsztynie i wszystkich sądach rejonowych okręgu olsztyńskiego w dniach 12-16 października 2015 roku odbywały się dyżury mediatorów. Z porady mediatora skorzystało kilkanaście osób. Mediacja to alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów i sporów oraz próba doprowadzenia do ugodowego i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu. 

Co robi mediator?

- kontaktuje się z drugą stroną konfliktu,
- organizuje spotkania ze stronami,
- pomaga wypracować realistyczną, trwałą, satysfakcjonującą obie strony ugodę zgodną z prawem, którą może zaakceptować sąd.

Co należy zrobić, aby rozpocząć mediację?

- skontaktuj się z mediatorem (zadzwoń, napisz e-mail),
- złóż w sądzie wniosek o mediację,
- spytaj o mediację w Biurze Obsługi Interesantów,

Liczba spraw skierowanych do mediacji w sądach w okręgu olsztyńskim jest w dalszym ciągu mało satysfakcjonująca, mimo to odnotowano ich znaczący wzrost w ostatnich latach. W 2014 roku z karnych spraw skierowanych do mediacji było w sumie 41. Tylko w pierwszym półroczu 2015 było ich 40, z tego 25 zakończyło się  ugodą. W sprawach rodzinnych i nieletnich, liczba z 14 mediacji w 2014 roku wzrosła do 25 w pierwszym półroczu 2015 roku, z czego 10 zakończyło się ugodą.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie 
Olgierd Dąbrowski-Żegalski 
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 23 października 2015 r.

 
"Skimmerzy” z Łotwy skazani PDF Drukuj artykuł


21 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie w sprawie o sygnaturze akt II K 233/14 skazał na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności Raimondsa R. (l. 41). Oskarżonemu o skimming obywatelowi Łotwy sąd wymierzył również karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych.

Sąd uznał Raimondsa R. winnym tego, że w okresie od 25 listopada 2013 roku do 27 listopada 2013 roku w Giżycku działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z  innymi  ustalonymi osobami oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zamontował na trzech bankomatach urządzenia kopiujące zapis paska magnetycznego oryginalnych kart płatniczych oraz nagrywające kombinacje klawiszy wybieranych na klawiaturze bankomatu podczas wpisywania numeru PIN. Uzyskał w ten sposób dostęp do sekwencji kodów PIN oraz danych identyfikujących poszczególne karty - łącznie do ponad 450 kart płatniczych. W ten sposób usiłował dokonać podrobienia kart magnetycznych, aby następnie wypłacić pieniądze. Zamierzonego celu nie osiągnął – został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji, a karty zostały zablokowane.

Wyrok nie jest prawomocny. Kwalifikacja prawna czynu z art. 267 § 3 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 310 § 1 k.k. i art. 287 § 1 k.k. w związku  z art. 11 § 2 k.k. w związku z art. 12 k.k.

Wcześniej, tj. 28 kwietnia 2015 r., Sąd Okręgowy w Olsztynie w sprawie o sygnaturze akt II K 181/14 skazał na kary od 2 lat i 6 miesięcy do 6 lat pozbawienia wolności trzech innych członków tej samej grupy przestępczej: Aleksiejsa M., Janisa I. oraz Vasilijsa K., również obywateli Łotwy. Przestępstwa skimmingu dopuszczali się oni także w innym okresie i w innych miastach: Suwałkach, Puławach, Białymstoku, Gdańsku, Ełku i Piszu. Przy pomocy podrobionych kart nieznane osoby dokonywały wypłaty pieniędzy na terenie Tajlandii, Dominikany, USA, Hiszpanii i Łotwy.

12 października 2015 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy kary orzeczone wobec Aleksiejsa M. i Vasilisja K. Jedynie wobec Janisa I. złagodził wyrok zmniejszając wymiar kary pozbawienia wolności  z 4 lat na 2 lata i 6 miesięcy.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie 
Olgierd Dąbrowski-Żegalski 
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 22 października 2015 r.

 
Jacek W. stanie przed sądem 14 października PDF Drukuj artykuł

 

Na 14 października 2015 r. (godz. 9.30, sala 117) wyznaczył Sąd Okręgowy w Olsztynie pierwszą rozprawę w sprawie Jacka W. oskarżonego z art. 148 par 2. pkt 1 i 4 kk oraz art. 189 par. 2 w zbiegu z art. 191 par.1 w związku z art. 12 kk (sygnatura akt II K 68/15).
To konsekwencja uwzględnienia  przez sąd zażalenia Prokuratora Apelacyjnego w Białymstoku na postanowienie z dnia 3 września 2015 r. o zwrocie sprawy w celu uzupełnienia śledztwa. Sąd Okręgowy w Olsztynie po ponownej analizie nowych przepisów Kodeksu postępowania karnego przyznał rację prokuraturze uwzględniając zażalenie bez przesyłania go do sądu wyższej instancji. 

Jacek W. został prawomocnie skazany na karę dożywotniego więzienia za zabójstwo w 1999 r. Tomasza S. z Suwałk. Jego rozkawałkowane zwłoki miał ukryć w różnych miejscach m.in. utopić w jeziorze Pluszne pod Olsztynem. Gdy w styczniu 2014 r. w innym miejscu odkryto szkielet mężczyzny, który został zidentyfikowany jako rzeczywisty Tomasz S., Sąd Najwyższy wznowił postępowanie w sprawie zabójstwa  i w marcu 2015 r. przekazał sprawę oskarżonego Jacka W. do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.

Na rozprawę w dniu 14 października 2015 r. wezwany zostanie tylko oskarżony. Po złożeniu przez niego wyjaśnień olsztyński sąd ustali zakres  dalszego postępowanie dowodowego  i  ewentualne terminy następnych rozpraw.
Jacek W. obecnie przebywa w zakładzie karnym odbywając łączną karę 15 lat pozbawienia wolności. Termin odbywania kary kończy się 26 października 2015 r. 

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie 
Olgierd Dąbrowski-Żegalski 
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 23 września 2015 r.

 
Sprawa Jacka W. zwrócona prokuratorowi PDF Drukuj artykuł

 

Na posiedzeniu w dniu 3 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowił przekazać Prokuratorowi Okręgowemu w Białymstoku w celu uzupełnienia śledztwa sprawę Jacka W. oskarżonego z art. 148 par 2. pkt 1 i 4 kk oraz art. 189 par. 2 w zbiegu z art. 191 par.1 w związku z art. 12 kk (sygnatura akt II K 68/15). 
Postanowienie podjęte zostało na postawie art. 345 par. 1 i 2 kpk z uwzględnieniem przepisów przejściowych ustawy z dnia 27 września 2013 r. zmieniającej kodeks postępowania karnego. 

Jacek W. (ur.1954 r.) wyrokiem Sądu Okręgowego w Suwałkach  z dnia 13 czerwca 2003 r. skazany został na karę dożywotniego pozbawienia wolności za to, że w nieustalonym dniu w okresie od 16 kwietnia 1999 r. do w czerwca 1999 r. działając wspólnie z innymi ustalonymi osobami w zamiarze pozbawienia życia oraz ze szczególnym okrucieństwem polegającym na uprzednim porwaniu, biciu, przetrzymywaniu w metalowej klatce, poddawaniu torturom dokonał zabójstwa Tomasza S. oddając w jego kierunku co najmniej jeden strzał z broni palnej skutkujący jego zgonem, a następnie zwłoki wymienionego rozkawałkował i ukrył w różnych miejscach w tym w jeziorze Pluszne (pod Olsztynem). Dodatkowym celem tych działań było zmuszenia Tomasza S. do samooskarżenia o dokonanie zamachu bombowego na Krzysztofa A. 
Wyrok ten 10 listopada 2005 r. utrzymał w mocy Sąd Apelacyjny w Białymstoku. 
Kasację obrońcy Jacka W. w listopadzie 2006 r. Sąd Najwyższy oddalił, jako w oczywisty sposób bezzasadną. 

Tymczasem w październiku 2014 r. Prokurator Okręgowy w Olsztynie wszczął nowe śledztwo (V Ds.  67/14) w sprawie udziału nieustalonych osób, które w miejscowości Pluski działając ze szczególnym okrucieństwem dokonały zabójstwa Tomasza S. Stało się to po tym jak w styczniu 2014 r. odkryto szkielet mężczyzny, który został zidentyfikowany jako Tomasz S. Miejsce to, przyznając się do uduszenia mężczyzny, wskazał Wiesław S. 

Sąd Okręgowy w Olsztynie wydając obecnie postanowienie o zwrocie sprawy prokuratorowi zwrócił uwagę na zasadniczą sprzeczność ustaleń sprawy V Ds 67/14 Prokuratury Okręgowej w Olsztynie i sprawy  która w marcu 2015 r. z aktem oskarżenia przeciwko Jackowi W. przekazana została przez Sąd Najwyższy do rozpatrzenia SO w Olsztynie (sygn. akt II K 68/15).  

Zdaniem sądu, w obu toczących się równolegle postępowaniach karnych przedmiotem zainteresowania jest śmierć tej samej osoby, ale dotychczasowe ustalenia dokonane w tych sprawach są odmienne i wzajemnie sprzeczne, bowiem zwłoki odnalezione w sierpniu 1999 r. i styczniu 2014 r. należą do dwóch różnych osób. Tylko wyjaśnienie, kim rzeczywiście była osoba, której fragmenty zwłok w sierpniu 1999 r. wyłowione zostały z jeziora Pluszne, pozwoli tę sprzeczność usunąć, a w konsekwencji poczynić dalsze ustalenia, w szczególności czy Jacek W. jest odpowiedzialny za śmierć którejkolwiek z tych osób. 
Postanowienie sądu nie jest prawomocne.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie 
Olgierd Dąbrowski-Żegalski 
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 4 września 2015 r.

 
Kara więzienia i przepadek samochodu dla kurierów PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał 9 lipca 2015 r. parę kurierów narkotykowych z Olsztynka. Mariusz G. (l.23) uznany został winnym tego, że w dniach od 8 kwietnia 2014 r. do 12 kwietnia 2014 r. w Holandii i Polsce działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z Magdaleną J. (l.28), dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości środka psychotropowego w postaci 26.133,66 gram amfetaminy i środka odurzającego w postaci 0,165 grama kokainy a następnie z Holandii przez Republikę Federalną Niemiec przywiózł je do Polski. Mężczyzna, który został uznany winnym również tego, że 13 kwietnia 2014 r. w Olsztynku, wbrew przepisom posiadał znaczną ilość środków psychotropowych w postaci 39,92 gramów amfetaminy, został przez sąd skazany na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności. Magdalena J. za pierwszy z wymienionych czynów skazana została na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz 50 stawek dziennych grzywny, przy czym wysokość jednej stawki sąd ustalił na kwotę 20 złotych. Na podstawie przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa samochodu Renault Scenic (rok produkcji 2007) wraz z dowodem rejestracyjnym oraz nawigacją TOM TOM, które służyły do popełnienia przestępstwa.

Wyrok nie jest prawomocny. Kwalifikacja prawna czynów z art. 55 ust.3, art. 62 ust.2 i art. 70 ust.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 13 lipca 2015 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 następna > ostatnia >>

Strona 57 z 62