Strona główna K O M U N I K A T Y Rzeczników Prasowych
Komunikaty Rzecznikow Prasowych
Karol J. i Grzegorz M. „Predator” oraz członkowie ich grupy skazani za przestępstwa podatkowe PDF Drukuj artykuł

 

W Sądzie Okręgowym w Olsztynie zapadł 30 sierpnia 2016 r. wyrok w sprawie Grzegorza M. ps. „Predator” i grupy przestępczej oskarżonych o oszustwa podatkowe związane z importem paliwa z Łotwy sygn. akt IIK 128/15.

Uznany za winnego wszystkich dziesięciu stawianych mu zarzutów Grzegorz M. (ur. 1974 r.) został skazany na karę łączną 10 lat pozbawienia wolności i karę łączą grzywny w wysokości 600 stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na 500 złotych. Sąd przyjął, że Grzegorz M. kierował grupą po zatrzymaniu „założyciela” grupy Karola J.

Zarzutami objęty był okres działania grupy od stycznia 2013 r. do kwietnia 2014 r. W tym czasie w Olsztynie, Poznaniu i innych miejscach, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, z udziałem innych osób, w tym narodowości łotewskiej, grupa dopuściła się licznych przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwem polegających na składaniu zawierających nieprawdę lub zatajających prawdę deklaracji podatkowych VAT.  W rezultacie wprowadziło to w błąd pracowników Urzędów Skarbowych w Poznaniu-Wildzie, Legnicy, Tychach, Brzegu i Warszawie-Woli i doprowadziło do  uszczuplenie należności Skarbu Państwa na kwotę wielu milionów złotych.

Obok Grzegorza M. w tej sprawie na kary łączne 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywny 500 stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki na 200 złotych skazany został Konrad J., a na kary 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 400 stawek dziennych po 100 złotych Jarosław Tadeusz Cz.

Na karę  łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności skazany został uznany m.in. za winnego założenia i kierowania grupą  Karol J. (ur. 1971). W jego przypadku przy wymiarze kary Sad miał na względzie, że w znaczący sposób przyczynił się do ujawnienia okoliczności dokonanych przestępstw i osób uczestniczących w tym procederze. W innej sprawie dotyczącej również wyłudzeń VAT na kwotę wielu milionów złotych zakończonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 15 marca 2016 (sygn. akt IIK 238/14) Karol J. został skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna od tego czasu ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości i jest poszukiwany listem gończym.

Z 15 oskarżonych w tej sprawie sąd uznał winę 13-tu osób w tym także „słupów” osób podstawionych do pełnienia funkcji w różnych spółkach, za pomocą których grupa prowadziła  przestępczą działalność. 

Jeden z oskarżonych, Bogdan P. został uniewinniony od stawianych mu zarzutów.

Sprawa oskarżonego w tym procesie Mariusza Stanisława Ł. (ur.1956), prawnika z Poznania została wyłączona do odrębnego postępowania.

Wobec  skazanych oskarżonych sąd orzekł przepadek osiągniętych korzyści majątkowych, a także na podstawie art.46 par. 1 kk orzekł na rzecz Skarbu Państwa obowiązek naprawienia w części szkody przez: oskarżonych Grzegorza M., Jarosława Cz., Konrada J. solidarnie w kwocie 39.055.424 złotych przy czym solidarnie z oskarżonym Dominikiem J. do kwoty 19.250.918 złotych, solidarnie Rafałem D. do kwoty  8.437.581 złotych , solidarnie z Dawidem Grabowskim do kwoty 7.765.213 złotych i solidarnie z oskarżonymi Karolem J., Darią J., Witoldem Józefem K., Maksymilianem K., Jerzym G., Radosławem P. do kwoty 3.601.712 zł.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 31 sierpnia 2016 r.

 
Bezwzględna kara pozbawienia wolności dla komornika PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Nidzicy, wyrokiem z 2 sierpnia 2016, skazał na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności komornika Sebastiana Artura Sz. (l.41) z Działdowa. Sąd (sygnatura akt II K 12/15) wymierzył mu grzywnę w wysokości 200 stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 50 złotych, orzekł środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu komornika na okres lat 5 oraz zobowiązał do naprawienia szkody w wysokości 190 tysięcy 700 złotych pokrzywdzonemu w tej sprawie Wiktorowi Ch.

Tym samym wyrokiem Sąd Rejonowy w Nidzicy skazał na 8 miesięcy pozbawienia wolności (w zawieszeniu na 3 lata) oraz orzekł środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu biegłego sądowego wobec Michała Kamila B. (l.40) z Torunia. Jednocześnie sąd uniewinnił trzeciego oskarżonego w tej sprawie rzeczoznawcę Arkadiusza B.

Artur Sebastian Sz. został przez sąd uznany winnym tego, że działając umyślnie z zamiarem bezpośrednim, w krótkich odstępach czasu, ze z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej będąc funkcjonariuszem publicznym przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w trakcie egzekucji dłużników Wiktora, Katarzyny i Patrycji   Ch. z Nidzicy prowadzonej między 8.11.2011, a 7.03.2012 roku. Między innymi, bezzasadnie odstąpił od sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji publicznej oraz używał w postępowaniu egzekucyjnym wystawioną przez biegłego Michała Kamila B. poświadczającą nieprawdę wycenę nr 137/K/2011 dotyczącą wyceny ruchomości zajętych w dniu 10 listopada 2011 roku, zaniżającą ich rzeczywistą wartość rynkową o kwotę 436.062,26 złotych (520.062,62 - 84.000), a także niezgodną   z rzeczywistością opinię nr 115/K/2012 dotyczącą wyceny ruchomości zajętych w dniu 15 lutego 2012 roku, zaniżającą ich rzeczywistą wartość rynkową o kwotę 47.788,15 złotych (52.788,15 - 5.000). Sporządzenie ww. wycen stało się podstawą uznania przez sąd winy Michała Kamila B.

Postępowanie w tej sprawie przed Sądem Rejonowym w Nidzicy prowadzone było od 9.11.2015 roku, odbyło się 18 rozpraw. Wyrok nie jest prawomocny.

Podstawa prawna skazania:  art. 231 § 2 kk i art. 271 § 3 kk i art.273 kk w zw. art. 11 § 2 kk w zw. z art.12 kk wobec Sebastiana Artura Sz. oraz art. 271 § 1 kk w zb. z art. 233 § 4 kk wobec Michała Kamila B.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 3 sierpnia 2016 r.

 
Zabił 87-letnią działkowiczkę PDF Drukuj artykuł

 

6 lipca 2016r.  Sąd Okręgowy w Olsztynie ogłosił wyrok w sprawie zabójstwa 87-letniej Zofii C. do którego doszło 8 czerwca 2015 r. na jednym z olsztyńskich ogrodów działkowych. Sąd uznał, że winnym zabójstwa jest Michał G. (l. 30) i skazał go na karę łączną 25 lat więzienia. W kolejnych punktach wyroku sąd orzekł, że o warunkowe przedterminowe zwolnienie Michał G. może się ubiegać nie wcześniej niż po odbyciu 20 lat z orzeczonej wobec niego kary, zaś karę winien odbywać w systemie terapeutycznego oddziaływania dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz z zaburzeniami osobowości.

Nadto Michał G. był oskarżony i został przez sąd uznany za winnego naruszenia w dniu 18 czerwca 2015 r. nietykalności cielesnej i usiłowania kradzieży torebki jednej z klientek hipermarketu przy ul. Pstrowskiego w Olsztynie. 

Wyrok nie jest prawomocny. Podstawa prawna skazania to art. 148 par. 1 k.k. w zbiegu  z art. 197 par 2 k.k. oraz art. 217 par. 1 k.k. i art. 13 par. 1 k.k. w związku z art. 278 par. 1 k.k. w zw. z art. 64 par. 1 k.k.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 8 lipca 2016 r.

 
25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo młodego żołnierza PDF Drukuj artykuł

 

Karę 25 lat pozbawienia wolności orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie wobec oskarżonego Artura Pawła S. (l.32). Wyrokiem z 29 czerwca 2016 r. sąd uznał,  że mieszkaniec Ostrołęki winien jest zabójstwa (z zamiarem ewentualnym) Krzysztofa B. (l.21) mieszkańca Olsztyna, który kilka dni przed zdarzeniem podpisał kontrakt dotyczący zawodowej służby wojskowej. Sąd orzekł wobec oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego Krzysztofa B. (ojca) zadośćuczynienie w kwocie 60 tysięcy złotych za doznaną krzywdę.

Do zabójstwa doszło 15 sierpnia 2015 r. około godziny 3.40 nad ranem w lokalu „Wieprz-Pieprz” przy ulicy Nadbrzeżnej w Giżycku. Artur Paweł S. przewidując możliwość pozbawienia życia Krzysztofa B.  i godząc się na to, działając z bardzo dużą siłą, zamachem zadał mu cios w głowę metalową nogą taboretu barowego ważącego 7,2 kg.  Spowodował tym u wymienionego  obrażenia w postaci rany głowy uszkadzającej łuskę kości czołowej i mózg, wieloodłamowe  złamanie podstawy  i masywne krwiaki, w wyniku których to obrażeń pomimo reanimacji i udzielonej pomocy lekarskiej Krzysztof B.  w dniu 17 sierpnia 2015 r. w Olsztynie zmarł.

Wyrok nie jest prawomocny. Kwalifikacja prawna czynu z artykułu 148 par. 1 k.k.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 30 czerwca 2016 r.

 
Rekordowe oszustwo przez internet PDF Drukuj artykuł

 

Na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności i 100 tysięcy złotych grzywny  (500 stawek dziennych po 200 złotych jedna stawka) skazał Sąd Okręgowy w Olsztynie Łukasza K. (l.28) ze Szczecina (sygnatura akt IIK128/14). Wyrokiem z 8 czerwca 2016 r. sąd uznał go winnym tego, że w okresie od 20 stycznia 2010 r. do 1 grudnia 2011 r. w Szczecinie i na terenie całego kraju, w krótkich odstępach czasu, ze z góry powziętym zamiarem,  w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,  czyniąc sobie z tego stale źródło dochodu, podając się za inne osoby, wprowadził w błąd bardzo wiele osób oferując  na stronach internetowych sprzedaż suplementów diety, odżywek dla sportowców i leków. W sumie doszło do 1305 przypadków oszustwa – oskarżony nie wysłał zamówionych produktów, ewentualnie puste opakowania itp. – a kwota uzyskana z działalności przestępczej to ok. 303.000 złotych.

Dodatkowo Sąd uznał Łukasza K. winnym także tego, że 29 listopada 2011 r. w Szczecinie obiecał udzielić korzyści majątkowej w kwocie 40 tysięcy złotych policjantom z KPP w Policach, aby skłonić ich do odstąpienia od czynności służbowych przeszukania i zatrzymania jego osoby. Ponadto sąd skazał go za posiadanie materiałów pedofilskich, nieznacznej ilości narkotyków, posługiwanie się fałszywymi dokumentami, a także za groźby  karalne. Wraz z oszustwami Łukasz K. został  uznany winnym w sumie 1318 zarzutów.

Sąd nałożył na oskarżonego obowiązek naprawienia szkody pokrzywdzonym. Na poczet orzeczonej kary zaliczył mu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 29 listopada 2011 r. do 23 kwietnia 2014 r.

W tej sprawie od stycznia 2015 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie odbyło się 36 terminów rozprawy. Akta liczą 220 tomów, zaś wyrok 370 stron. Wyrok nie jest prawomocny.

Podstawa prawna skazania: art. 286 par.  1 k.k. w związku z art. 294 par. 1 k.k. w związku z art. 12 i 65 par 1 k.k. a także art. 229 par. 3 k.k., 270 par. 1 i 275 par 1 k.k., art. 191a par.1 i 191 par. 2 k.k. oraz art. 62 ust. 3 i art.  58 ust.1 ustawy z 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 10 czerwca 2016 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 następna > ostatnia >>

Strona 59 z 67