Strona główna K O M U N I K A T Y Rzeczników Prasowych
Komunikaty Rzecznikow Prasowych
NFZ płaci szpitalom PDF Drukuj artykuł

 

W I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Olsztynie toczą się sprawy o zapłatę za nadlimitowe świadczenia medyczne za rok 2013 z jakimi największe szpitale w regionie wystąpiły przeciw Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Oddział Warmińsko-Mazurski.

9 stycznia 2015 r. na skutek zawartej ugody między stronami umorzone zostało postępowanie o nadlimity świadczone przez Samodzielny Publiczny Szpital MSW w Olsztynie, sygn. akt IC641/14. Według wynegocjowanego przez strony projektu - NFZ zapłaci szpitalowi 598 160,27 zł.

Podobny pozew przeciw NFZ wniesiony przez Samodzielny Publiczny Szpital MSW, sygn. akt IC 635/14 tego samego dnia zakończył się ugodą na kwotę  968 710,82 zł.

Z kolei 20 stycznia 2015 r. zapadł wyrok w sprawie jaką o nadlimitowe świadczenia za rok 2013 wzniósł Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie przeciwko NFZ, sygn. akt IC 425/14. Sąd Okręgowy uznał za uzasadniony pozew w wysokości 5 506 822,22 zł, nadając wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. Wcześniej szpital cofnął powództwo za część świadczeń na kwotę 4,4 miliona złotych.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 21 stycznia 2015 r.

 
Przesiedleniec odzyskał działki, miasto zachowuje drogę PDF Drukuj artykuł

20 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie ogłosił wyrok w sprawie apelacyjnej z powództwa Jana Józefa B. przeciwko Gminie Olsztyn o uzgodnienie treści księgi wieczystej (sygn. akt IX Ca 918/14) z powodu apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 29 września 2014 r. wniesionej przez Gminę Olsztyn.

Sąd zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie uznając, że  Gmina jest właścicielem działki obejmującej drogę,  nr 153/6  na podstawie  tzw. specustawy drogowej. W pozostałej części dotyczącej działek nr 153/4, 153/5, 153/7, 153/8 apelacja została oddalona i nakazano wpisać  jako właściciela  przedmiotowych działek w księdze  wieczystej Jana Józefa B.

Powyższa sprawa, dotycząca osoby, która z rodziną wyjechała do Niemiec w roku 1978 i działek nad jeziorem (…) w Olsztynie, od 2007 roku była przedmiotem szeregu postępowań cywilnych i administracyjnych.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 21 stycznia 2015 r.

 
25 lat za zabójstwo żony PDF Drukuj artykuł

 

Po trzech dniach procesu Sąd Okręgowy w Olsztynie wymierzył Jerzemu W. karę 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo żony. Wyrok w tej sprawie zapadł 20 stycznia 2015 roku.

Jerzy W. (lat 56) został uznanym winnym tego, że w dniu 22 kwietnia 2014 roku w miejscowości Mańki, gmina Olsztynek, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Celiny W., zadał jej co najmniej trzy uderzenia siekierą w głowę. Spowodował tym rozległe rany tłuczone głowy oraz złamania kości twarzy w postaci: wieloodłamowego złamania wszystkich ścian oczodołu prawego z pęknięciem prawej gałki ocznej, złamania obu kości szczękowych, obu kości jarzmowych, podniebienia twardego, kości nosa, złamania trzonu żuchwy po stronie lewej z wybiciem jednego zęba i rozchwianiem drugiego, wieloodłamowego złamania podstawy czaszki z krwiakiem podpajęczynówkowym itd. skutkujących zgonem pokrzywdzonej. Po zabójstwie oskarżony zakopał ciało żony w przydomowym ogródku.
W chwili czynu Jerzy W. miał ograniczoną w stopniu znacznym zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania własnym postępowaniem.

Wyrok nie jest prawomocny. Kwalifikacja prawna czynu z art. 148§1 k.k. w zw. z art. 31§2 k.k.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 21 stycznia 2015 r.

 
Sąd tłumaczony na język migowy PDF Drukuj artykuł

 

11 listopada 2014 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie gościła kilkunastoosobowa grupa młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie.

Uczniowie zwiedzili budynek sądu, obejrzeli bibliotekę, archiwum sądowe, przyjazny pokój przesłuchań przeznaczony do przesłuchań dzieci, największą w sądzie salę rozpraw, uczestniczyli także w prawdziwej rozprawie karnej. Mieli też okazję porozmawiać z sędzią - rzecznikiem prasowym sądu, zapoznać się z jego pracą, przymierzyć sędziowską togę i łańcuch. Pomoc w porozumieniu z młodzieżą zapewniła asystentka sędziego Sądu Okręgowego biegle posługująca się językiem migowym. W sądzie (m.in. w biurze obsługi interesantów i punkcie informacyjnym KRK) zatrudnieni są także inni pracownicy po kursie tego języka, przygotowani do obsługi osób głuchoniemych.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w ramach edukacji prawnej młodzieży chętnie (po wcześniejszym uzgodnieniu - tel. 89 521 61 59) organizuje spotkania dla młodzieży wszystkich typów szkół.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, dnia 22 grudnia 2014 r.

ośrodek

ośrodek 1

Podziękowanie od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie

 
Poddają się karze, muszą naprawić szkodę PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 15 grudnia 2014 r. wydał wyrok (sygn. akt II K 189/14) w sprawie pierwszych 17 osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się wyłudzaniem zwrotu nienależnego podatku VAT, wyłudzaniem towarów, praniem brudnych pieniędzy oraz innymi oszustwami.

Przypomnijmy, że akt oskarżenia który wpłynął do sądu we wrześniu 2014 r. obejmuje w sumie 71 osób. Większość stawianych im zarzutów dotyczy rejestrowania fikcyjnej działalności gospodarczej ( m.in. w Olsztynie, Gietrzwałdzie, Sorkwitach) oraz wystawiania faktur za fikcyjne usługi telekomunikacyjne na rzecz firm mających siedzibę m.in. na terytorium Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Stanów Zjednoczonych oraz wyłudzania towarów. Działania oskarżonych miały doprowadzić w sumie do strat w kwocie przekraczającej 50 milionów złotych.

Prokurator do aktu oskarżenia dołączył wnioski o wydanie wobec wszystkich 71 oskarżonych wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy (w trybie art. 335 kpk - potocznie nazywane "dobrowolnym poddaniem się karze").

Ilość oskarżonych i stawianych im zarzutów utrudniało łączne rozpoznanie sprawy już chociażby ze względów logistycznych. Aby usprawnić postępowanie i rozpoznać w krótkim czasie tak obszerną sprawę, sąd postanowił podzielić ją na kilka mniejszych spraw, a każdą z nich (ze względów proceduralnych) będzie rozpoznawał inny sędzia.

Wspomnianym wyrokiem z dnia 15 grudnia 2014 r. 17 oskarżonych zostało skazanych na kary od 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności do 4 lat pozbawienia wolności (Grzegorz Bronisław W.) oraz kary grzywny do 400 stawek dziennych po 100 złotych (Daria A.). Wszystkim oskarżonym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary na okres od 3 do 7 lat, zobowiązał do zwrotu korzyści majątkowych i w terminie 2 lat i 6 miesięcy solidarnego naprawienia szkody na rzecz poszkodowanych firm wynoszących łącznie 445 tysięcy złotych.

W dniach 14 i 15 stycznia 2015 Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpatrzy sprawy kolejnych osób z tej grupy. Oskarżyciel zapowiada, że akt oskarżenia w sprawie osób, którym prokuratura postawiła zarzut kierowania ww. grupą wkrótce ma wpłynąć do sądu.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, dnia 22 grudnia 2014 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 61 62 63 64 65 66 67 68 następna > ostatnia >>

Strona 66 z 68