Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego
Komunikaty Rzecznika Prasowego
71 osób na ławie oskarżonych PDF Drukuj artykuł

 

Do Sądu Okręgowego w Olsztynie (sygn. akt II K 172/14) wpłynął akt oskarżenia przeciwko 71 osobom. Jest to, jak dotąd, jedna z największych spraw, jeśli chodzi o liczbę osób oskarżonych, którą będzie się zajmował Sąd Okręgowy w Olsztynie, biorąc pod uwagę ostatnie dziesięciolecie. Liczba zarzutów stawianych oskarżonym wynosi łącznie ponad 120.

Prokurator Okręgowy w Olsztynie części z oskarżonych postawił zarzuty uczestnictwa w latach 2009-2011 w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała dokonać szeregu oszustw polegających na wyłudzeniu towarów oraz wyłudzeniu od Skarbu Państwa zwrotu nienależnego podatku VAT. Większość zarzutów dotyczy rejestrowania działalności gospodarczej w Olsztynie, Gietrzwałdzie, Sorkwitach i wielu innych miejscowościach naszego kraju oraz wystawiania nierzetelnych faktur za fikcyjne usługi telekomunikacyjne na rzecz firm mających siedzibę m.in. na terytorium Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Stanów Zjednoczonych. Według prokuratora, takie działania doprowadziły pokrzywdzonych w sprawie do strat w kwocie przekraczającej 50 milionów złotych.

Kwalifikacja prawna czynów objętych aktem oskarżenia dotyczy art. 258 § 1 kk, art. 286 § 1 kk, art. 18 § 3 kk w związku z art. 270 § 1 kk i inne.
Prokurator wraz z aktem oskarżenia złożył wniosek o wydanie wobec oskarżonych wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy na podstawie art. 335 kpk.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, dnia 7 października 2014 r.

 
Przesiedleniec wpisany do ksiąg wieczystych PDF Drukuj artykuł

 

29 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Jana Jozefa B. przeciwko Gminie Olsztyn o uzgodnienie treści księgi wieczystej (sygn. akt X C 415/07). W punkcie pierwszym sąd nakazał, aby w dziale II księgi wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Olsztynie dla nieruchomości położonej w Olsztynie w miejsce dotychczasowego właściciela: Gminy Olsztyn, wpisać prawo własności tejże nieruchomości na rzecz Jana Józefa B. W drugim punkcie sąd orzekł, że całość kosztów procesu ponosi Gmina Olsztyn. Wyrok nie jest prawomocny.
Powyższa sprawa, dotycząca osoby, która z rodziną wyjechała do Niemiec w roku 1978 i działek nad jeziorem (...) w Olsztynie, w ciągu siedmiu lat była przedmiotem szeregu postępowań cywilnych i administracyjnych, m.in. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie (sygn. akt I C 339/09).

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

 Olsztyn, dnia 1 października 2014 r.

 
Kara 25 lat pozbawienia wolności dla zabójcy Andrzeja R. pseudonim "Orzełek" utrzymana w mocy PDF Drukuj artykuł

 

W dniu 26 września 2014 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpoznawał apelacje wniesione od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 5  marca 2014 r. w sprawie Jurija B. vel. F-K. (sygn. akt II K 141/13), który został skazany na karę łączną 25 lat pozbawienia wolności m.in. za zabójstwo Andrzeja R. pseudonim "Orzełek". Apelacje wnieśli obrońcy oskarżonego.
Sąd Apelacyjny w Białymstoku częściowo zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie uznając że oba czyny, o jakie został oskarżony Jurij B., stanowią w istocie jeden czyn i jedno przestępstwo. Uznano oskarżonego  za winnego tego, że w nocy z 21 na 22 sierpnia 1999 r. w Olsztynie,  działając w zamiarze pozbawienia życia Andrzeja R. „Orzełka” podłożył  w koszu na śmieci pod budynkiem (...) urządzenie wybuchowe złożone z 1,5 kilograma trotylu oraz 75 sztuk metalowych nakrętek, sprowadzając  w ten sposób bezpośrednie niebezpieczeństwo eksplozji materiałów  wybuchowych, która zagrażała życiu i zdrowiu wielu osób, a następnie  oddał w kierunku Andrzeja R. pięć strzałów z pistoletu maszynowego  „Zastawa” model M 84 Skorpion Kalibru 7,65 mm powodując obrażenia  postrzałowe (...) skutkujące jego zgonem. Za ten czyn wymierzono oskarżonemu karę 25 lat pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny jednocześnie uchylił orzeczenie z punktu IV wyroku Sądu Okręgowego o ograniczeniu skorzystania przez oskarżonego z warunkowego zwolnienia. W pozostałej części wyrok Sądu Okręgowego został utrzymany w mocy.
Sąd Okręgowy w Olsztynie sprawą Jurija B. zajmował się dwukrotnie.  Przy pierwszym rozpoznaniu (sygn. akt II K 196/02) oskarżony został uniewinniony. Na skutek apelacji prokuratora wyrok ten został uchylony, a sprawa została skierowana do ponownego rozpoznania. W tym czasie Jurij B. opuścił terytorium Polski i nie można było ustalić miejsca jego pobytu. W 2013 roku na podstawie europejskiego nakazu aresztowania został zatrzymany na terytorium Litwy i przekazany do dyspozycji Sądu Okręgowego w Olsztynie. Kwalifikacja prawna czynu przyjęta przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku to art.148 § 1 kk w zb. z art.164 § 1 kk w zw. z art.4 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

 Olsztyn, dnia 29 września 2014 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 91 92 93 94 następna > ostatnia >>

Strona 94 z 94