Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego
Komunikaty Rzecznika Prasowego
Przetarg na „7” PDF Drukuj artykuł

 

W dniu 13 marca  2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpatrywał dwie skargi wykonawców ubiegających się u udzielenie zamówienia na budowę drogi ekspresowej S-7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ-Ostróda Południe wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16. W sprawie sygn. akt IX Ca 39/15  Sąd oddalił skargę Salini Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Salini-Impregilo S.p.A. z siedzibą w Mediolanie, Todini Costruzioni Generali S.p.A. z siedzibą w Rzymie na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 listopada 2014 r., sygn. akt KIO 2185/14

W sprawie IX Ca 40/15 Sąd  oddalił skargę wykonawcy Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 listopada 2014 r., sygn. akt KIO 2184/14.

Orzeczenia są prawomocne.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 17 marca 2015 r.

 
Studencki konkurs krasomówczy PDF Drukuj artykuł

 

4 marca 2015 r.  w siedzibie Sądu Okręgowego w  Olsztynie rozegrany został XI Lokalny Konkurs Krasomówczy. W konkursie zorganizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA uczestniczyło dziewięcioro studentów II-IV roku Wydziału Prawa i Administracji UWM. Każdy z uczestników miał 10 minut na wygłoszenie mowy w największej sali olsztyńskiego sądu. Większość z nich wybierała tematykę związaną z prawem karnym.

Jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele korporacji prawniczych, uczelni oraz wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie Ewa Dobrzyńska-Murawka, najwyżej oceniło popis retoryczny Karola Jędrzejczyka z IV roku prawa UWM.

Zwycięzca będzie reprezentował nasz region w XIX Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, który odbędzie się w Szczecinie.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 10 marca 2015 r.

 
Wyrok w sprawie „polskich obozów zagłady” PDF Drukuj artykuł

 

24 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie oddalił pozew ws. „polskich obozów zagłady”. Pozew  w sprawie o syg. akt. IC 726/13 przeciwko Tomorrow Focus Media Gmbh w Monachium wniosła przewodnicząca Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych oraz  wiceprezes stowarzyszenia "Patria Nostra". Pozew dotyczył informacji jakie ukazały się na stronie internetowej niemieckiego tygodnika Fokus: z 14 lutego 2013 r. odnoszącej się do festiwalu filmowego i filmu o obozie zagłady w Sobiborze, informacja cytowana za agencją DPA, oraz z 18 kwietnia 2013 r., dotycząca rocznicy powstania w getcie warszawskim.

Powódka domagała się:
- zakazania rozpowszechniania nazw "polski obóz zagłady" i "polski obóz koncentracyjny" oraz niemieckich i angielskich odpowiedników tych określeń;
- nakazania opublikowania przeprosin w "Rzeczpospolitej" i "Gazecie Wyborczej" oraz po polsku i niemiecku na portalu www.focus.de

Sąd Okręgowy w Olsztynie 1 grudnia 2014 r. wzywał strony do zawarcia ugody, a 23 lutego 2015 r. dodatkowo przedstawił własną propozycję ugody. Nie została ona przyjęta.

W wyroku, który zapadł 24 lutego sąd:
- odmówił odrzucenia pozwu,
- oddalił powództwo w całości.

Sąd odmawiając odrzucenia pozwu uznał swoją jurysdykcję w sprawie, w  której stroną pozwaną jest wydawca prowadzący działalność i mający siedzibę poza granicami Polski. Oddalając powództwo sąd bardzo wyraźnie podkreślił, że użyte w publikacjach „Focusa” sformułowania „ polskie obóz zagłady” „polski obóz koncentracyjny” są błędne, niedopuszczalne i obrażają naród polski. Sąd uznał jednak, że nie naruszają ścisłych dóbr osobistych powódki i osób jej bliskich w rozumieniu art. 23k.c. i art.24 k.c.

Warto dodać, że  po interwencjach ambasady polskiej, niemiecka gazeta na bieżąco prostowała błędne określenia. Dodatkowo 18 listopada 2014 r. (po złożeniu pozwu do SO w Olsztynie, lecz przed jego doręczeniem stronie pozwanej) „Fokus” opublikował dodatkowe przeprosiny i ubolewania.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 25 lutego 2015 r.

 
Sąd Okręgowy w Olsztynie uwzględnił 3 protesty wyborcze PDF Drukuj artykuł

Sąd Okręgowy w Olsztynie do dnia 12 lutego 2015 rozpatrzył większość z 56 protestów wyborczych złożonych po wyborach samorządowych 2014. Trzy z nich zostały uwzględnione, dwa postanowienia są już prawomocne.

- W sprawie INs 301/14 sąd stwierdził nieważność wyborów Rady Miejskiej w Jezioranach w okręgach nr 14 i 15 i postanowił  wygasić mandat dwojga radnych oraz  nakazać powtórne wybory w tych okręgach. W jednej z miejscowości w gminie Jeziorany w wyniku błędnie sporządzonych spisów wyborców 26 osób z jednego okręgu oddało głosy w drugim. Tymczasem różnice głosów między osobami wybranymi do rady wynosiły odpowiednio 2 i 4 głosy.

- W sprawie INs 319/14 sąd  stwierdził nieważność wyborów do Rady Miejskiej w Piszu w okręgu nr 8, nakazał ponowne wybory w tym okręgu i wygasił mandat wcześniej wybranej kandydatki. W tym przypadku w jednej komisji w Piszu błędnie wydano 14 kart do głosowania z jednego okręgu wyborcom przypisanym do drugiego okręgu. Różnica między kandydatami wynosiła 1 głos.

- W sprawie INs 321/14 sąd stwierdził nieważność wyborów do Rady Miejskiej  w Orzyszu w okręgu nr 2, wygasił mandat wybranej osoby i nakazał powtórzyć losowanie. Podstawą uwzględnienia protestu był fakt, że losowanie przewidziane w przypadku gdy dwoje kandydatów uzyskuje równą liczbę głosów, przeprowadził nieuprawniony organ. Postanowienie w tej sprawie jeszcze się nie uprawomocniło.

Z pozostałych protestów Sąd Okręgowy w Olsztynie 8 oddalił, 13 pozostawił bez nadania dalszego biegu, 13 protestów zwrócił ze względu na braki formalne, 5 przekazał do innego sądu (protesty KKW SLD Lewica Razem przekazane do SO w Warszawie), 5 (z gminy Jeziorany) połączył do wspólnego rozpatrzenia, 3 protesty zostały cofnięte bądź załatwione w inny sposób .

Pozostało do rozpatrzenia 6 protestów.  Sprawy te w Sądzie Okręgowym w Olsztynie zostały wyznaczone na dni 20.02, 25.02 i 26.02.2015r.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 13 lutego 2015 r.

 
NFZ płaci szpitalom PDF Drukuj artykuł

 

W I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Olsztynie toczą się sprawy o zapłatę za nadlimitowe świadczenia medyczne za rok 2013 z jakimi największe szpitale w regionie wystąpiły przeciw Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Oddział Warmińsko-Mazurski.

9 stycznia 2015 r. na skutek zawartej ugody między stronami umorzone zostało postępowanie o nadlimity świadczone przez Samodzielny Publiczny Szpital MSW w Olsztynie, sygn. akt IC641/14. Według wynegocjowanego przez strony projektu - NFZ zapłaci szpitalowi 598 160,27 zł.

Podobny pozew przeciw NFZ wniesiony przez Samodzielny Publiczny Szpital MSW, sygn. akt IC 635/14 tego samego dnia zakończył się ugodą na kwotę  968 710,82 zł.

Z kolei 20 stycznia 2015 r. zapadł wyrok w sprawie jaką o nadlimitowe świadczenia za rok 2013 wzniósł Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie przeciwko NFZ, sygn. akt IC 425/14. Sąd Okręgowy uznał za uzasadniony pozew w wysokości 5 506 822,22 zł, nadając wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. Wcześniej szpital cofnął powództwo za część świadczeń na kwotę 4,4 miliona złotych.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, 21 stycznia 2015 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 91 92 93 94 95 96 97 98 następna > ostatnia >>

Strona 96 z 98