Sądowy Punkt Mediatorów otwarty Drukuj artykuł

 pkt mediatoraNa zdjęciu: Punkt Mediatorów w Sądzie Okręgowym w Olsztynie

W siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie został uruchomiony stały Punkt Mediatorów. Punkt jest dostępny dla każdej osoby zainteresowanej mediacją.

Punkt Mediatora jest usytuowany w holu na parterze budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie (w pomieszczeniu użytkowanym uprzednio na cele kiosku). Dyżurujący w nim mediatorzy udzielają bezpłatnych informacji na temat mediacji.
Ponadto w punkcie mogą odbywać się także spotkania informacyjne wyznaczone przez sąd. W tym celu sędzia może wyznaczyć termin posiedzenia, na który wzywa strony, bądź zarządzić przerwę w trwającej właśnie rozprawie i skierować strony na spotkanie informacyjne, podczas którego strony otrzymają wszechstronną informację dotyczącą możliwości mediacji i podejmą decyzję, czy chcą z niej skorzystać.

Współpraca sądu z mediatorami
Punkt Mediatorów to inicjatywa realizowana we współpracy z mediatorami z listy stałych mediatorów prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz mediatorami okręgu olsztyńskiego. Jej celem jest promowanie wśród społeczeństwa polubownego rozwiązywania sporów oraz propagowanie w strukturach sądownictwa powszechnego zarówno samej idei mediacji, jak też przeprowadzania posiedzeń mediacyjnych oraz spotkań informacyjnych. Opracowany program ma przybliżyć społeczeństwu praktyczne zalety mediacji, jakimi są m.in. umożliwienie zwaśnionym stronom swobodnej rozmowy, która może doprowadzić do wypracowania wspólnego rozwiązania, sprzyjanie obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej osoby, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową, a także skrócenie czasu trwania postępowania sądowego oraz obniżenie kosztów procesu.

Dyżury mediatorów
Dyżury w Punkcie Mediatorów odbywają się według harmonogramu umieszczonego na stronie internetowej BIP Sądu Okręgowego w Olsztynie (www.olsztyn.so.gov.pl) w zakładce Informacje – Mediacja pt. „Dyżury Mediatorów w Siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie”, a także na tablicy ogłoszeń przed punktem dyżurów mediatorów.
Zachęcamy również do kontaktu z Koordynatorem ds. mediacji Panią Jolantą Biernat-Kalinowską (tel. kom. sł. 795 326 984, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) celem omówienia problematyki mediacyjnej.
Wszelkich informacji związanych z działaniami dot. mediacji na terenie tut. Sądu można uzyskać kontaktując się także z insp. Martyną Pańkowską (Sekretariat Prezesa, nr tel. 89 521 61 64, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

dyzur mediatoraNa zdjęciu: Przemysław Irski, jeden z mediatorów dyżurujących w Punkcie Mediatorów w Sądzie Okręgowym w Olsztynie

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 2 marca 2018 r.