Rada Terenowa o zadłużeniu skazanych Drukuj artykuł


W dniu 27 lutego 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbyło się posiedzenie
Warmińsko-Mazurskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Tematem przewodnim był problem zadłużenia osób skazanych.

Posiedzenie Rady Terenowej otworzyła sędzia Danuta Hryniewicz, prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie. Wśród kilkudziesięciu zaproszonych gości byli m.in. sędziowie i kuratorzy sądowi okręgu olsztyńskiego, a także doradcy zawodowi, pracownicy socjalni oraz wychowawcy z jednostek penitencjarnych.

Rada gościła również Romana Pomianowskiego,  prezesa zarządu Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych w Poznaniu, który wygłosił wykład i poprowadził warsztaty zatytułowane „Efekt tsunami - zadłużenie osobiste skazanych - barierą w efektywnej readaptacji osób zwalnianych z jednostek penitencjarnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadłużenia alimentacyjnego".

Pan Roman Pomianowski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na problem zadłużenia alimentacyjnego skazanych oraz na bariery, jakie napotykają takie osoby po opuszczeniu zakładów penitencjarnych. Ale na tym nie przestał. Przedstawił również propozycję programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych odbywających karę więzienia, którego celem jest skłonienie ich do refleksji oraz zachowań sprzyjających podjęciu w przyszłości obsługi swych zobowiązań.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 8 marca 2018 r.