Zawiadomienie pokrzywdzonych o terminach rozpraw w sprawie II K 186/19 (sygn. akt Prokuratury Okręgowej w Olsztynie PO VI Ds. 30.2016) Drukuj artykuł

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie II Wydział Karny zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone przesłuchane w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej (sygn. PO VI Ds. 30.2016), że w wymienionej sprawie skierowano do tutejszego Sądu akt oskarżenia o przestępstwa z art. 286 § 1 kk . art. 116 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 4 lutego I994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sprawa toczy się pod sygnaturą II K 186/19.

Zarządzeniem z dnia 16 lutego 2021 roku wyznaczone zostały terminy rozprawy na dzień 22 kwietnia 2021 roku godz. 09:00 sala 117 oraz dnia 23 kwietnia 2021 roku godz 09:00 sala 117. Stawiennictwo osób pokrzywdzonych jest nieobowiązkowe. Wszelkie informacje uzyskać można w Sekretariacie II Wydziału Karnego, tel. (089) 521 61 76. W załączeniu pouczenie o uprawnieniach pokrzywdzonego.

Pouczenie