Informacja o zmianach w Krajowym Rejestrze Karnym Drukuj artykuł

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2014 r. uległa zmianie wysokość opłat za wydanie informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego i obecnie wynosi ona 30 zl.

Jednocześnie od dnia 1 lipca 2014 r. możliwe jest uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą elektroniczną po wniesieniu opłaty w kwocie 20 zł.

czytaj więcej