Numery rachunków bankowych dla Sądów Rejonowych w: Biskupcu, Lidzbarku Warm., Nidzicy i Mrągowie Drukuj artykuł


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. 2014.1683) obsługę finansową sądów rejonowych:

- Sądu Rejonowego w Biskupcu,
- Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim,
- Sądu Rejonowego w Nidzicy,
- Sądu Rejonowego w Mrągowie

od 1 lipca 2015 r. będzie prowadził Sąd Okręgowy w Olsztynie.

Numery kont bankowych:

Dochody budżetowe
(opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)

NBP O/O Olsztyn
51 1010 0055 1273 0050 4700 0000* SR Biskupiec
98 1010 0055 1273 0050 4800 0000* SR Lidzbark Warmiński
48 1010 0055 1273 0050 4900 0000* SR Nidzica
94 1010 0055 1273 0050 8300 0000* SR Mrągowo

Rachunek sum na zlecenie
(zaliczki wnoszone przez strony)

BGK O/Olsztyn
30 1130 1189 0025 0134 2920 0007

Rachunek depozytów
(wadia, zabezpieczenia, poręczenia)

BGK O/Olsztyn
Waluta PLN   32 1130 1017 0021 1002 4190 0004
Waluta USD  05 1130 1017 0021 1002 4190 0005
Waluta EUR  86 1130 1017 0021 1002 4190 0002
Waluta CHF  16 1130 1017 0021 1002 4190 0001
Waluta GBP  59 1130 1017 0021 1002 4190 0003

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(nawiązki, świadczenia pieniężne)
BGK O/Olsztyn
95 1130 1189 0025 0134 2920 0001

 

*NBP O/O Olsztyn
04 1010 1397 0030 9822 3100 0000
Rachunek dochodów budżetowych Sądu Okręgowego w Olsztynie