Zmiana godzin przyjęć interesantów w Sądzie Okręgowym w Olsztynie Drukuj artykuł


Informujemy, że
od dnia 21 listopada 2016 r. zmianie ulegają godziny przyjęć interesantów
w Sądzie Okręgowym w Olsztynie: 

  1. Biuro Podawcze – w poniedziałki od godz.8.00 do godz.18.00, od wtorku do piątku od godz.7.30 do godz.14.30;

  2. Biuro Obsługi Interesantów – w poniedziałki od godz.7.30 do godz.18.00, od wtorku do piątku od godz.7.30 do godz.14.45;

  3. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego – w poniedziałki od godz.7.30 do godz.18.00, od wtorku do piątku od godz.7.30 do godz.14.30;

  4. Czytelnia akt – w  poniedziałki od godz.7.30 do godz.18.00, od wtorku do piątku od godz.7.30 do godz.14.30

  5. Biblioteka Fachowa – od poniedziałku do piątku od godz.7.30 do godz.14.30;

  6. VIII Wydział Wizytacyjny - Obrót Zagraniczny – od poniedziałku do piątku od godz.7.45 do godz.14.45.

 

Pozostałe komórki organizacyjne Sądu Okręgowego w Olsztynie przyjmują interesantów w godzinach urzędowania Sądu, w kolejności ich zgłoszeń do danej komórki.

Przewodniczący Wydziałów Sądu Okręgowego w Olsztynie przyjmują interesantów w ustalone dni tygodnia podane w informacjach dotyczących danego wydziału (zakładka "Struktura organizacyjna").

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie przyjmuje interesantów w środy, od godz. 9.00 do godz.15.00, w pok. 528, po uprzedniej rejestracji telefonicznej w Sekretariacie Prezesa.