Zaproszenie do współpracy w charakterze biegłych sądowych Drukuj artykuł

 

               Rozwój nauki i postęp technologiczny sprawiają, że w wielu postępowaniach niezbędne jest uzyskanie przez sąd wiedzy eksperckiej w różnych dziedzinach.

                W związku z rosnącą liczbą spraw zapraszamy do współpracy lekarzy w szczególności o następujących specjalnościach: alergologia, chirurgia, choroby zakaźne, diabetologia, kardiologia, laryngologia, nefrologia, medycyna sądowa, neurochirurgia, neurologia, ortopedia, pediatria, psychiatria oraz psychiatria dziecięca, pulmonologia, rehabilitacja, seksuologia.

                Osoby zainteresowane naszą ofertą i spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133) mogą składać wnioski o ustanowienie biegłym sądowym do Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie na adres: ul. Dąbrowszczaków 44 A, 10-543 Olsztyn.

                Szczegółowe informacje o formalnościach, których należy dopełnić, aby zostać biegłym sądowym, znajdą Państwo na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Olsztynie (www.olsztyn.so.gov.pl) w zakładce Informacje-Biegli sądowi: [link] lub otrzymają pod numerem telefonu (89) 521 6146.