Wniosek 500+ Drukuj artykuł

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500+", Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pragnąc wspierać rodziny we wnioskowaniu o świadczenia, stworzyło bazę wiedzy w tym obszarze na stronie http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Powyższe ma na celu ułatwić beneficjentom Programu "Rodzina 500+" dotarcie do najważniejszych informacji związanych z uzyskaniem świadczenia wychowawczego.