Petycja wielokrotna dotycząca skierowania na szkolenie "Alienacja rodzicielska w perspektywie psychologicznej i prawnej" Drukuj artykuł

 

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie Zarządzeniem z dnia 21 sierpnia 2017 r. zarządziła łączne rozpoznanie petycji, które wpłynęły drogą elektroniczną do Sądu Okręgowego w Olsztynie od dnia 10 sierpnia 2017 r. jako petycji wielokrotnej.

Ogłasza się czas oczekiwania na dalsze petycje w przedmiotowej sprawie do dnia 21 września 2017 r.

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

Odpowiedź Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie na petycję wielokrotną.

Petycja