Sprawozdania statystyczne Drukuj artykuł


IV kwartały 2014 r.

II kwartały 2015 r.

IV kwartały 2015 r.

II kwartały 2016 r. 

IV kwartały 2016 r. 

II kwartały 2017 r.
MS_-_OZSS-25_Sprawozdanie_z_działalności_Opiniodawczych_Zespołów_Sądowych_Specjalistów.pdf
MS_-_S1o_sprawozdanie_w_sprawach_cywilnych.pdf
MS_-_S5o_sprawozdanie_w_sprawach_karnych.pdf
MS_-_S6o_sprawozdanie_w_sprawie_osób_osądzonych_w_pierwszej_instancji_według_właściwości_rzeczowej.pdf
MS_-_S10o_sprawozdanie_z_sądowego_wykonywania_orzeczeń_według_właściwości_rzeczowej.pdf
MS_-_S11-12o_Sprawozdanie_z_zakresu_prawa_pracy_i_ubezpieczeń_społecznych.pdf
MS_-_S19o_Sprawozdanie_w_sprawach_gospodarczych.pdf
MS_-_S40o_Sprawozdanie_z_działalności_kuratorskiej_służby_sądowej.pdf


IV kwartały 2017 r.

MS-OZSS-25_Sprawozdanie_z_działalności_Opiniodawczych_Zespołów_Sądowych_Specjalistów.pdf 
MS-S1o_Sprawozdanie_w_sprawach_cywilnych.pdf 
MS-S5o_Sprawozdanie_w_sprawach_karnych_i_wykroczeniowych.pdf 
MS-S6o_Sprawozdanie_w_sprawie_osób_osądzonych_w_pierwszej_instancji_według_właściwości_rzeczowej.pdf 
MS-S10o_Sprawozdanie_z_sądowego_wykonywania_orzeczeń_według_właściwości_rzeczowej.pdf 
MS-S11-12o_Sprawozdanie_z_zakresu_prawa_pracy_i_ubezpieczeń_społecznych.pdf 
MS-S19o_Sprawozdanie_w_sprawach_gospodarczych.pdf 
MS-S40o_Sprawozdanie_z_działalności_kuratorskiej_słuzby_sądowej.pdf


I kwartał 2018 r.

S01O20181_Sprawozdanie_w_sprawach_cywilnych.pdf

S05O20181Sprawozdanie_w_sprawach_karnych_i_wykroczeniowych.pdf

S11O20181_Sprawozdanie_z_zakresu_prawa_pracy_i_ubezpieczeń_społecznych.pdf

S19O20181_Sprawozdanie_w_sprawach_gospodarczych.pdf 

 

II kwartały 2018 r.

OZSS20182_Sprawozdanie_z_działalności_Opiniodawczego_Zespołu_Sądowych_Specjalistów.pdf

S01O20182_Sprawozdanie_w_sprawach_cywilnych.pdf

S05O20182_Sprawozdanie_w_sprawach_karnych_i_wykroczeniowych.pdf

S06O20182_Sprawozdanie_w_sprawie_osób_osądzonych_w_pierwszej_instancji_według_właściwości_rzeczowej.pdf

S10O20182_Sprawozdanie_z_sądowego_wykonywania_orzeczeń_według_właściwości_rzeczowej.pdf

S11O20182_Sprawozdanie_z_zakresu_prawa_pracy_i_ubezpieczeń_społecznych.pdf

S19O20182_Sprawozdanie_w_sprawach_gospodarczych.pdf

S40O20182_Sprawozdanie_z_działalności_kuratorskiej_służby_sądowej_.pdf

 

III kwartały 2018 r.

S01O20183 Sprawozdanie w sprawach cywilnych.pdf

S05O20183 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych.pdf

S11O20183 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubepieczeń społecznych.pdf

S19O20183 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych.pdf

 

IV kwartały 2018 r.

OZSS20184 Sprawozadanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów.pdf

S01O20184 Sprawozdanie w sprawach cywilnych.pdf

S05O20184 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych.pdf

S06O20184 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej.pdf

S10O20184 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej pdf

S11O20184 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.pdf

S19O20184 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych.pdf

S40O20184 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej.pdf

S00WS01O20184.pdf

S00WS05O20184.pdf

S00WS11O20184.pdf

S00WS19O20184.pdf

 

I kwartał 2019 r.

S01O20191 Sprawozdanie w sprawach cywilnych.pdf 

S05O20191.Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych pdf

S11O20191.Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych pdf

S19O20191.Sprawozdanie w sprawach gospodarczych pdf

S00WS01O20191.pdf

S00WS05O20191.pdf

S00WS11O20191.pdf

S00WS19O20191.pdf 

 

II kwartały 2019 r.

S00WS01O20192.pdf

S00WS05O20192.pdf

S00WS11O20192.pdf

S00WS19O20192.pdf

S01O20192.Sprawozdanie w sprawach cywilnych pdf

S05O20192.Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych pdf

S06O20192.Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej pdf

S10O20192.Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej pdf

S11O20192.Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych pdf

S19O20192.Sprawozdanie w sprawach gospodarczych pdf

S40O20192.Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej pdf

OZSS20192_Sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Mrągowie.pdf

OZSS20192_Sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Olsztynie.pdf

 

III kwartały 2019 r.

S00WS01O20193.pdf

S00WS05O20193.pdf

S00WS11O20193.pdf

S00WS19O20193.pdf

S01O20193.Sprawozdanie w sprawach cywilnych pdf

S05O20193.Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych pdf

S11O20193.Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych pdf

S19O20193.Sprawozdanie w sprawach gospodarczych pdf

 

IV kwartały 2019 r.

S00WS01O20194.pdf

S00WS05O20194.pdf

S00WS11O20194.pdf

S00WS19O20194.pdf

S01O20194 Sprawozdanie w sprawach cywilnych.pdf

S05O20194 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych .pdf

S06O20194 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej.pdf

S10O20194 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej .pdf

S11O20194 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.pdf

S19O20194 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych.pdf

S40O20194 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej.pdf

OZSS20194. Sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Mrągowie pdf

OZSS20194 Sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Olsztynie .pdf

 

II kwartały 2020 r.

S00WS01O20202.pdf

S00WS05O20202.pdf

S00WS11O20202.pdf

S00WS19O20202.pdf

S01O20202. Sprawozdanie w sprawach cywilnych pdf

S05O20202.Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych pdf

S06O20202 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej.pdf

S10O20202 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej.pdf

S11O20202 Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.pdf

S19O20202 Sprawozdanie w sprawach gospodarczych.pdf

S40O20202 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej.pdf

OZSS20202 Sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Olsztynie.pdf

OZSS20202 Sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Mrągowie.pdf

 

III kwartały 2020 r.

S00WS01O20203.pdf

S00WS05O20203.pdf

S00WS11O20203.pdf

S00WS19O20203.pdf

S01O20203.Sprawozdanie w sprawach cywilnych pdf

S05O20203.Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych pdf

S11O20203. Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych pdf

S19O20203.Sprawozdanie w sprawach gospodarczych pdf

 

IV kwartały 2020 r.

S00WS01O20204.pdf

S00WS05O20204.pdf

S00WS11O20204.pdf

S00WS19O20204.pdf

S01O20204_Sprawozdanie_w_sprawach_cywilnych.pdf

S05O20204_Sprawozdanie_w_sprawach_karnych_i_wykroczeniowych.pdf

S06O20204_Sprawozdanie_w_sprawie_osób_osądzonych_w_pierwszej_instancji_według_właściwości_rzeczowej.pdf

S10O20204_Sprawozdanie_z_sądowego_wykonywania_orzeczeń_według_właściwości_rzeczowej.pdf

S11O20204_Sprawozdanie_z_zakresu_prawa_pracy_i_ubezpieczeń_społecznych.pdf

S19O20204_Sprawozdanie_w_sprawach_gospodarczych.pdf

S40O20204_Sprawozdanie_z_działalności_kuratorskiej_służby_sądowej.pdf

OZSS20204_Sprawozdanie_z_działałności_Opiniodawczego_Zespołu_Sądowych_Specjalistów_w_Olsztynie.pdf

OZSS20204_Sprawozdanie_z_działalności_Opiniodawczego_Zespołu_Sądowych_Specjalistów_w_Mrągowie.pdf

 

I kwartał 2021 r.

S00WS01O20211.pdf

S00WS05O20211.pdf

S00WS11O20211.pdf

S00WS19O20211.pdf

S01O20211_-_Sprawozdanie_w_sprawach_cywilnych.pdf

S05O20211_-_Sprawozdanie_w_sprawach_karnych_i_wykroczeniowych.pdf

S11O20211_-_Sprawozdanie_w_sprawach_z_zakresu_prawa_pracy_i_ubezpieczeń_społecznych.pdf

S19O20211_-_Sprawozdanie_w_sprawach_gospodarczych.pdf