Mediacja Drukuj artykuł

Tydzień mediacji: 18 - 22 października 2021 r. 

Międzynarodowy Dzień Mediacji: 
21 października 2021 r.

MDM


Głównym celem Międzynarodowego Dnia Mediacji jest popularyzacja wiedzy dotyczącej metod pokojowego rozwiązywania konfliktów. W Polsce obchodzony jest od 2008 r. i zainicjonowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak co roku, od kilku lat Sąd Okręgowy w Olsztynie włączył się w obchody Tygodnia Mediacji oraz Międzynarodowego Dnia Mediacji przypadający na 21 października 2021 r. 

Pragniemy Państwa poinformować, że w ramach obchodów Tygodnia Mediacji w budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie będą się odbywać dyżury pełnione przez m. in. mediatorów z listy stałych mediatorów prowadzonej przez Prezesa tutejszego Sądu. Dyżurować również będzie Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Olsztynie Pani Jolanta Biernat-Kalinowska. 

Ponadto w ramach obchodów Tygodnia Mediacji w dniu 18 października 2021 r. (program) odbędzie się panel dyskusyjny dedykowany sędziom, mediatorom, przedstawicielom środowiska prawniczego, nauczycielom akademickim oraz przedsiębiorcom z województwa warmińsko-mazurskiego oraz w dniu 19 października 2021 r. (program) odbędzie się spotkanie mediatorów, sędziów, koordynatora ds. mediacji.

Jeśli Jesteś stroną konfliktu i nie wiesz w jaki sposób można go rozwiązać,
przyjdź i dowiedz się na czym polega mediacja, jakie niesie korzyści.

Harmonogram dyżurów

 

Mediacja

to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu. 

Mediacja jest jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów. Udział w niej jest dobrowolny. Mediacja pozwala nawiązać dialog pomiędzy spierającymi się stronami. Prowadzi do wyjaśnienia spornych kwestii i nawiązania porozumienia. Mediacja prowadzona jest przez bezstronnego i neutralnego mediatora wybranego przez samych zainteresowanych lub wskazanego przez sąd.

Postępowanie mediacyjne jest poufne. Może toczyć się przed wszczęciem sprawy w sądzie lub w jej trakcie. Ugoda jest dobrowolna, a jej treść musi być w całości zaakceptowana przez strony sporu. W przypadku zawarcia ugody można uniknąć postępowania sądowego i w znacznym stopniu zaoszczędzić związane z tym koszty. Ugoda zawarta w postępowaniu mediacyjnym, po spełnieniu niezbędnych warunków, może być egzekwowana w drodze egzekucji sądowej.
Przystąpienie do mediacji nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia ugody, a brak porozumienia nie uniemożliwia prowadzenia postępowania sądowego.

Mediacja może stanowić oszczędną i szybką metodę pozasądowego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych i handlowych, dzięki możliwości dostosowania jej do indywidualnych potrzeb stron. Jest bardziej prawdopodobne, że ugody zawarte w drodze mediacji będą realizowane dobrowolnie i przyczynią się do utrzymania przyjaznych i wyważonych stosunków pomiędzy stronami.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

 

Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Olsztynie:

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Jolanta Biernat-Kalinowska

tel.  795 326 984
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Informacji o listach mediatorów i dyżurach mediatorów w Sądzie Okręgowym w Olsztynie udziela:

Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego w Olsztynie
tel.  (89) 521-61-64, tel. (89) 521-61-59
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

DYŻURY MEDIATORÓW W SIEDZIBIE SĄDU OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE

LISTY I WYKAZY MEDIATORÓW PROWADZONE PRZEZ PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE

LISTY I WYKAZY MEDIATORÓW PRZEKAZANE PREZESOWI SĄDU OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I UCZELNIE

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA MEDIATORÓW

 

DZIAŁANIA SĄDU OKRĘGOWEGO W PRZEDMIOCIE MEDIACJI

 

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych znajdują się pod następującymi linkami:
obowiązek informacyjny i wsparcie pionu orzeczniczego.

 

INFORMACJE O MEDIACJI DLA STRON POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH:


Informacje Ministerstwa Sprawiedliwości na temat mediacji.


Informacja o mediacji cywilnej, gospodarczej.
Informacja o mediacji rodzinnej, o rozwód i separację.
Informacja o mediacji nieletnich.
Informacja o mediacji karnej.

 

Kodeks etyczny:

Kodeks etyczny mediatorow.

 

Przepisy regulujące instytucję mediacji:

Regulacje cywilne:
mediacja w sprawach cywilnych
mediacja w sprawach gospodarczych
mediacja w sprawach nieletnich

Regulacje karne:
mediacja sprawach karnych

Regulacje dotyczące nieletnich:
mediacja w sprawach nieletnich