Petycje 2020 Drukuj artykuł

 

Petycja w sprawie rozdystrybuowania materiałów z audycjami wideo dotyczącymi alienacji rodzicielskiej.

 

Zestawienie petycji rozpatrzonych w Sądzie Okręgowym w Olsztynie w 2020 r.