Rada Ławnicza Drukuj artykuł

 

Szkolenie ławników Sądu Okręgowego w Olsztynie - 5 listopada 2021 r.

Bliższe informacje: szkolenie

 

Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej (Dz. U. Nr 23, poz. 174) dokonano wyboru członków Rady Ławniczej, która stanowi reprezentację ławników Sądu Okręgowego w Olsztynie wybranych na kadencję 2020-2023.

Skład Rady Ławniczej:

Przewodnicząca      
Anna  Izabela  Mościcka 
tel. 603 235 940

I Zastępca
Anna  Kosowska-Pietrzyk 

II Zastępca
Jolanta Kępa-Wiśniewska

 Członkowie:
Tadeusz Gawron
Ewa Gutowska
Longina Kołodziej
Elżbieta Konopacka-Romanowska
Lidia Elżbieta Kubicka
Zdzisław Lech
Alina Łazor
Dariusz Przeradzki

kontakt e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 

Do zadań Rady Ławniczej, zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia należy:

1.       reprezentowanie wszystkich ławników w sądzie;
2.       współdziałanie z prezesem sądu w zakresie sporządzania list ławników do poszczególnych wydziałów sądu;
3.       współdziałanie z prezesem sądu w zakresie podjęcia działań zmierzających do odwołania z funkcji ławnika;
4.       podejmowanie działań umożliwiających podnoszenie poziomu pracy wykonywanej przez ławników;
5.       współdziałanie z prezesem sądu w ustalaniu przez niego terminów i tematyki narad sędziowsko-ławniczych;
6.       przedstawianie prezesowi sądu propozycji dotyczących potrzeb szkoleniowych, w tym zakresu tematycznego
          i form szkolenia ławników;
7.       wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez prezesa sądu;
8.       opracowanie projektu regulaminu pracy rady;
9.       przekazywanie prezesowi sądu oraz rzecznikowi prasowemu sądu, na ich prośbę, informacji o działalności ławników.

 Uwaga! Ważna informacja dla ławników

pismo Krajowej Rady Sędziów Społecznych z dnia 5 lipca 2021 r.

pismo Stowarzyszenia Ławników Polskich w Gliwicach z dnia 7 lipca 2021 r.

odpowiedź Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 lipca 2021 r.

odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2021 r.

 

REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ Sądu Okręgowego w Olsztynie kadencja 2020-2023

 

Uchwały Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Olsztynie kadencji 2020-2023:

Uchwała_Nr_1_na_2021_RŁ_SO_w_Olsztynie

Uchwała_Nr_2_na_2021_RŁ_SO_w_Olsztynie

Uchwała Nr 3 na 2021 RŁ SO w Olsztynie

Uchwała Nr 4 na 2021 RŁ SO w Olsztynie

 

Terminarz posiedzeń Rady Ławniczej w 2021 r.

 

SKARGI, UWAGI I WNIOSKI

związane z organizacją pracy ławników należy zgłaszać do Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Olsztynie w pokoju 522, telefon: 89 521-61-59 w formie pisemnej, według n/w zasady:

a) data zgłoszenia,
b) imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
c) adres i telefon kontaktowy,
d) pełny opis zgłoszonej sprawy,
e) pismo adresujemy – Rada Ławnicza przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie.

 Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych znajdują się pod następującymi linkami:
obowiązek informacyjny i wsparcie pionu orzeczniczego.

 

Wizyta ławników Sądu Okręgowego w Olsztynie w Sądzie Najwyższym w Warszawie

Odwołanie wizyty ławników Sądu Okręgowego w Olsztynie w Sądzie Najwyższym w Warszawie 

Uprzejmie informujemy o odwołaniu wizyty ławników w Areszcie Śledczym w Olsztynie w dniu 5 maja 2020 r. z racji trwającej pandemii i restrykcji z tym związanych.