Godziny urzędowania Drukuj artykuł

 

Godziny przyjęć interesantów: 

  1. Biuro Podawcze – w poniedziałki od godz.8.00 do godz.18.00, od wtorku do piątku od godz.7.30 do godz.14.30;
  2. Biuro Obsługi Interesantów – w poniedziałki od godz.7.30 do godz.18.00, od wtorku do piątku od godz.7.30 do godz.14.45;
  3. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego – w poniedziałki od godz.7.30 do godz.18.00, od wtorku do piątku od godz.7.30 do godz.14.30;
  4. Czytelnia akt – w  poniedziałki od godz.7.30 do godz.18.00, od wtorku do piątku od godz.7.30 do godz.14.30;
  5. Biblioteka Fachowa – od poniedziałku do piątku od godz.7.30 do godz.14.30;
  6. VIII Wydział Wizytacyjny - Obrót Zagraniczny – od poniedziałku do piątku od godz.7.45 do godz.14.45.

Pozostałe komórki organizacyjne Sądu Okręgowego w Olsztynie przyjmują interesantów w godzinach urzędowania Sądu, w kolejności ich zgłoszeń do danej komórki.

Przewodniczący Wydziałów Sądu Okręgowego w Olsztynie przyjmują interesantów w ustalone dni tygodnia podane w informacjach dotyczących danego wydziału (zakładka "Struktura organizacyjna"). 

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie przyjmuje interesantów w środy, od godz. 10.00 do godz.12.00, wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu za pośrednictwem Sekretariatu Prezesa.

Godziny urzędowania sądu:

poniedziałek: 
7:00 - 18:00
wtorek - piątek: 
7:00 - 15:00