Zawiadomienie dot. konkursu na stanowisko specjalisty wz. psychologii w IIOZSS z siedzibą w Mrągowie - II i III etap Drukuj artykuł

Olsztyn, 5 lutego 2020 r.

K-1100-34/19 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu
na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii

w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów

Sądu Okręgowego w Olsztynie

z siedzibą w Mrągowie

 

Na podst. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowisko kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. z 2016 r., poz. 367) komisja konkursowa zawiadamia, że do II etapu konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Olsztynie z siedzibą w Mrągowie zakwalifikowali się następujący kandydaci: 

  1. Kreczko Iwona
  2. Piskorz-Regin Emilia

II etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44A, w sali nr 505.

III etap konkursu, po zakończeniu II etapu i uzyskaniu przez kandydatów liczby punktów uprawniającej do udziału w kolejnym etapie, przeprowadzony zostanie w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 11.30 w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44A, w sali nr 505.

                                                                                                 Komisja konkursowa